Leutingewolde

Dit is de website over Leutingewolde, haar geschiedenis, bewoning en landschap.

In vroegere tijden werd Leutingewolde aangemerkt als kluft als benaming van een onderverdeling van een kerspel, die geen eigen kerk en daardoor ook geen eigen rechtspraak had.
Het is altijd afgelegen geweest van andere dorpen en was daar ook slecht mee verbonden. Daar komt bij, dat het aan de noordkant wordt geïsoleerd door het Leekstermeer-gebied.
Leutingewolde is een gehucht zonder kenmerkende zaken, gebouwen of wat dan ook. Het enige is, dat Leutingewolde sinds lange tijd een eigen café met kruidenier had.

Veel oorspronkelijke bewoners-families, die er generaties lang gewoond hebben, zijn verdwenen, evenals de overwegende cultuur van boeren en landbouwers.

Leutingewolde in bloei: april 2019 (Hemmerik)
Geavanceerd zoeken

Page views tot nu

Gemeten sinds 2011

Mailen ?Privacy statement

Vragen / klachten:.
Deze site is ook opgenomen in het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek