Leutingewolde

Dit is de website over Leutingewolde, haar geschiedenis, bewoning en landschap.

In vroegere tijden werd Leutingewolde aangemerkt als kluft. Dit was de benaming van een onderverdeling van een kerspel, die geen eigen kerk had en daardoor ook geen eigen rechtspraak.
Het is altijd afgelegen geweest van andere dorpen en was daar ook slecht mee verbonden. Daar komt bij, dat het aan de noordkant wordt geïsoleerd door het Leekstermeer-gebied.
Leutingewolde is een gehucht zonder eigen kenmerkende zaken, gebouwen of wat dan ook. Het enige is, dat Leutingewolde sinds lange tijd een eigen café met kruidenier had, wat toch een samenbindende factor was.

Veel oorspronkelijke bewoners-families, die er generaties lang gewoond hebben, zijn verdwenen, evenals de cultuur van boeren en landbouwers uit vroegere tijden.

Persoonsgegevens

Op deze site zijn her en der namen genoemd van nog levende mensen.
Graag wijs ik erop dat in het kader van de Privacy-wetgeving een vermelding op deze site van namen of andere gegevens mogelijk inbreuk maakt op dit recht. Indien u denkt dat dit van toepassing is kunt u hier mailen.


Leutingewolde in bloei
Geavanceerd zoeken

Bezoekers tot nu


Gemeten sinds 2011

Mailen ?