Bewoning

Wanneer de bewoning in Leutingewolde is begonnen is onbekend. Algemeen wordt aangenomen dat de bewoning van het Noord-Drentse plateau en de rondom liggende veengebieden vanaf de 11e eeuw plaatsvond. In tegenstelling tot het gebied van Roderwolde is hier geen duidelijke bewoning op veenterpen bekend.
Bron R20

In de Middeleeuwen worden de veengebieden rond het Leekstermeer ontveend, in die tijd is er al bewoning langs de veengebieden, dit is waarschijnlijk het gebied nu net boven NAP, ofwel De Ring. Leutingewolde werd toen gezien als een randveenontginnings-nederzetting. Ook aan het einde van de Turfweg (bij de weg Roden-Nietap) stonden enkele huizen.

Na 1800

Uitbreiding van de bewoning ontstond eerst aan het oosteinde (richting Haarvenen) rond 1860. Het deel van de Ring tussen de Turfweg en de Haarvenen werd pas tegen het eind van de 19e eeuw bebouwd, terwijl het zuid-oostelijke deel pas na het aanleggen van de Rodervaart (1892) werd bewoond.

Leutingewolderweg

De weg naar Roden was onbewoond, alleen op de kruising met de Ring stond een woning met daarin een tapperij. Pas na 1900 (vooral na 1930) werd hier bewoning ontwikkeld.

Turfweg

Pas begin 19e eeuw kwamen ook hier, op dezelfde lokatie, woningen bij. Later, eind 19e en begin 20e eeuw, kwamen er meer woningen in het middendeel te staan.

Meerweg

Bewoning ontwikkelde zich rond de Hemrik (het hoger gelegen deel vanaf ca 1850). Bewoning richting Nietap dateert van begin 20e eeuw.

Uitleg bij bewoners-deel

  • Grotendeels zijn de in het huizen-deel voorkomende namen te traceren via Geni.com, herkenbaar aan het -symbool.
  • Bij verwijzingen naar andere huizen in Leutingewolde wordt dit -symbool gebruikt.
  • Namen komen in de bevolkingsregisters voor onder verschillende vormen, zoals Annegien en Annechien
  • Niet alle bewoningen zijn tot op een exact jaartal te traceren, daarbij heb ik de vrijheid genomen om op basis van trouw- en sterfdata de bewoning in te schatten.
  • Van de latere bewoningen, na 1900, is het moeilijker in te schatten wanneer de huizen gebouwd zijn.
  • Kinderen, die kort na de geboorte overleden zijn, zijn meestal niet bij de bewoning genoemd, maar staan wel weer vermeld op de Geni-website.

Persoonsgegevens

Op deze site zijn her en der namen genoemd van nog levende mensen.
Graag wijs ik erop dat in het kader van de Privacy-wetgeving een vermelding op deze site van namen of andere gegevens mogelijk inbreuk maakt op dit recht. Indien u denkt dat dit van toepassing is kunt u hier mailen.


Door op het huis-plaatje bij een van de wegen te klikken wordt de bewoning van die weg weergegeven.

Op de kaarten is het ontstaan van de bebouwing aangegeven:
voor 1811
na 1811
na 1855
na 1903
na 1926
De vlaggetjes zonder puntjes zijn afgebroken.