Genealogie

Vanuit archieven en verwante documenten heb ik geprobeerd om de genealogie van veel (oud-) bewoners van Leutingewolde te traceren en samen te vatten.Deze gegevens zijn verwerkt op de Geni-site, zie bovenstaand als voorbeeld. Dit betreft vrijwel alle op mijn site vermelde personen, voorzover deze natuurlijk in een (familie-)stamboom zijn te vatten.
Er bevonden zich al een groot aantal stambomen in Geni, daaraan heb ik makkelijk kunnen aanhaken.
Ik heb in totaal 7500 namen toegevoegd.

Schrijfwijze van namen

In archieven en verwante documenten is de bewoning in Leutingewolde grotendeels terug te vinden.
(Bron R13 - 17).

Hierin zijn er verschillende schrijfwijzen in namen die niet eens- of gelijkduidend terug te vinden of voeren zijn (bijv. Hendriks, Hindriks, Hindrics, Hindricks en soms Hinderks, of ook Annechien, Annegien of Annigjen).
Dit kwam vroeger door de ongeletterdheid van mensen en ook het weinige gebruik van formele documenten. Mensen wisten bij het aangeven van geboortes niet exact, hoe de naam gespeld werd: alleen in doop- of trouwregisters werden "mondelinge" namen bijgehouden.
Uit deze namen heb ik zelf een keuze uit de aangegeven naamvarianten moeten bepalen.

Achternamen

Achternamen waren vroeger meestal de voornaam van de vader ofwel paterniemen, vernoemingen naar de vader, de aanduiding dat je van iemand afstamde (bijv. Douwes was kind van Douwe).

Een echte, vaste achternaam of familienaam aannemen was niet gebruikelijk en moest op speciaal verzoek. Dit gebeurde dan gebruikelijk niet vanuit de vaderlijke kant, maar vaak vanuit "den moederlijken achternaam", ofwel de achternaam van moederskant. Er waren geen wettelijke voorschriften voor.

Na twee decreten in 1811 en 1813, waarin een ieder verplicht werd een achternaam aan te nemen, werd vaak de op dat moment bestaande achternaam overgenomen als familienaam. In 1825 werd deze wet via Koninklijk besluit echt verplicht ingevoerd.
(Bron R18).

Familienamen in Leutingewolde

De oudste genoemde familienamen in Leutingewolde zijn in 1450, hier wordt melding gemaakt van Geert Aukema. Rond 1531 worden vermeld: Aukema (Otto) en Wynssche (Henrick).

Rond 1600 zijn er vermeldingen van twee belangrijke families in Noord Drenthe te vinden, te weten Datema (rond Roderwolde) en Aukema (in Leutingewolde). Dit waren toen al (vaste) familienamen.

Veel voorkomende familienamen (na 1800) in de geschiedenis van Leutingewolde zijn:
  • Aalders
  • Aukema
  • Douwes
  • Holtman
  • Huiting of Huitink
  • Riemers
  • Veldhuis
  • Woldhuis
Ben je geinteresseerd, kijk dan op de

Geni-Website en zoek daar op de naam die je zoekt.

Let op:
Het blijkt, dat niet alle namen en mensen op Geni.com voor iedereen zichtbaar zijn, daarvoor moet je eerst als gebruiker ingelogd zijn.
Een account kan je echter eenvoudig aanmaken.

ZOEKEN IN DEZE SITE

Je kan hier zoeken op naam of trefwoord.
Geavanceerd zoeken