GESCHIEDENIS

Benamingen

Leutingewolde is altijd onderdeel geweest van Roden:
 1. van het dingspil Noordenveld (met hoofdplaats Vries) waar recht werd gesproken binnen De Landschap Drenthe
 2. het kleinere kerspel Vries - Roden waar recht werd gesproken binnen het kerkelijke territorium
 3. later de gemeente Roden (1815) of uiteindelijk Noordenveld.
Het was ook binnen de invloedsfeer van Roden voor de voorzieningen, alhoewel het deel tussen Turfweg en Hooilandselaan dichter bij Nietap of Leek lagen.

Benamingen

De aanduiding van Leutingewolde is in het verleden op vele manieren gebeurd. Zo wordt er in de eerste beschikbare bron in de Middeleeuwen (1313, Bron: R4) gesproken over Lockinckwolde of Lockincwolde.

Andere namen

Latere vermeldingen van Leutingewolde betreffen:
 • Lotyngewolde of Lotyngewolt (1445)
 • Loetincwolde, Lottingwolde of Lottingewolde (1449); (Bron: R44)
 • Lotynghe wolt (1531) (Bron: R04)
 • Lothynghewold (16e eeuw)
 • Luttikewolde of Luttikenwolde (1584); (Bron: R36)
 • Loetekennwolde (1587); (Bron: R36)
 • Luittingewolde (1595); (Bron: R36)
 • Luttingewolde (1596); (Bron: R36)
 • Lotingswolde (1612); (Bron: R13)
 • Luttegewolde (1630); Regest 44: (Bron R45)
 • Lotingewolde (1643); regesten over de visverdelingen; (Bron: R44)
 • Lodingewolde (1646); Grondschattingsregisters (Bron: R49)
 • Lootingewolde (1741); Overzicht huizenbouw en landerijen (Bron: R49)
 • Lotingewoude (1742) (Bron: R16)
 • Leutkenwolde (1761); (Bron: R43)
 • Luddingewolde (Beckeringkaart, 1781)
 • Leutengewolde (1795); (Bron R38)
 • Luttingewolde (rond 1830)
en verder diverse verbasteringen en / of verschrijvingen zoals Leutingewold en Luttingerwold.
Een leuke maar abusievelijke verbastering is Lutteringawolde (1870; Bron R42).

Herkomst

Vaak wordt de herkomst verwezen naar verbasteringen van het woud van de lieden van de persoon Lockinc of Lude. Lotinge kan ook verband houden met het verloting van iets, zoals land, bos of woud of (het recht) op opbrengst daarvan, soortgelijk aan het gebied de Vijfde Verloting bij Nieuw Roden.

Kaart van Dingspel Nordenvelt
Pijnacker kaart, 1634