GESCHIEDENIS

1700

Naast alle naamsvermeldingen die te vinden zijn bij de losse huizen op deze site zijn er ook een aantal naamsvermeldingen, die nog niet direct kunnen worden toegeschreven aan een bepaald huis of woning. Het betreft vermeldingen voor uitbreiding van woningen of grond of aanbouw van woningen.
(Bron R49).
Wel lijkt het door de wisselingen in opgetekende volgorden der woningen / bewoners, afgeleid van latere informatie uit Haardstedenregisters, of de huizen / woningen voor kortere tijd werden bewoond en daarna weer afgebroken. Op sommige plaatsen lijkt een doorlopende, continue bewoning niet aantoonbaar.
Dit wordt ook veroorzaakt door het ontbreken van plattegronden met woningen uit die periode.

Rond 1700

Rond 1700 zijn dat:
 • Roelof Hindriks
 • Geert Jansen Buldt
 • Geert Harmsen
 • Roelof Harmsen of Harmens
 • Jan Schoemaeckers (kinderen)
 • Jan Deddes
 • Hindrik Roelofs en Martien Hindricks
 • Steven Tijes

1740 - 1752

Deze zijn tussen 1740 en 1752:
 • Huis van Geert Aukema met meijer Gerrit Egbers
 • Huis op plaats Engeltien Jans met als meijer-wijse Derk Joosten (een schapehok getimmer)
 • Jans Barels
 • huis van Baringe met meijer Steve Theis
 • huis van Knellis Derks, door Willem Beerens word gebruijkt
 • Boelen Harmtien van de Sulte leggende in de Dobben (bij de turfweg)
 • Jans Peling (en consorten)
 • Geert Meijns, later Geert Meints aan de Zeylendijck
 • Albert Roelofs