GESCHIEDENIS

Na 1950

Rodermarktwagens

Vanaf ca 1963 deed Leutingewolde mee aan het jaarlijkse onderdeel van de Rodermarkt, de praalwagens of ook wel Rodermarktwagens. Een aantal mooie foto's is te zien op de fotosite van Hofman & Hofman

Uitbreiding Roden

Vanaf half jaren zestig (Structuurplan 1966) breidde Roden uit naar de noordzijde. Begon de Leutingewolderweg voorheen bij de melkfabriek of de boerderij van Aukema aan de oostzijde, dit werd onderdeel van industrieterrein van Roden (bijv. Jarino). Ook werd de Ceintuurbaan Noord aangelegd.
In 1984 sluit de Melkfabriek haar deuren.

Rondweg

Door de verdergaande uitbreidingen werd in 1999 een nieuwe rondweg ten noorden van Roden aangelegd. Een deel van de Leutingewolderweg kwam binnen de rondweg te liggen, Leutingewolde was vanaf toen via een tunnel bereikbaar.
In de IGS-Roden van 2009 wordt ook gesteld, dat "Roden door de aanleg van industrieterreinen met een onduidelijke structuur en de nieuwe rondweg de relatie met het Leekstermeer kwijtgeraakt" is.
(Bron R47).

Waterberging

Begin 21e eeuw was er veel wateroverlast in Noord Drenthe, de beeklandschappen en het lage gebied rond het Leekstermeer. Besloten werd tot de aanleg van de waterberging, Waterberging de Onlanden genoemd. Deze werd vanaf 2008 aangelegd en afgerond in 2013. Onderdeel hiervan is dat een groot deel rond het Leekstermeer als overloopgebied fungeert, daarbij tevens als natuurreservaat wordt gezien en dus niet meer beschikbaar is voor boeren of publiek. Eigenlijk wordt de situatie van voor 1850 weer teruggebracht.

Rodermarktwagen Venetië
Vlnr: Ab Gleisteen, Jan Torensma, Roel Rozema, Gerlien Baving,Bennie Amerika en Hendrik van der Schans in de gondel.
(Bron R54)).


De voormalige boerderij van Aukema, nu de Vrijbuiter. (Bron R11).


Onlanden: werk in de Goltboorn (links het Kortlingsbos)


De Bolmert: nu ondergelopen