Naar website
Klik op de pijlen om verder te gaan

Bewoning - Leutingewolderweg 2

Eerste bronnen

Het huis werd niet voor 1798 vermeld, staat ook niet op de kaart van 1811, maar was wel al na 1822 en in of voor 1832 bewoond. Mogelijk dat de eerstgenoemde bewoners het huis hebben gebouwd.
Nummer was toen 102B / 115. Bewoners waren vanaf 1830:
 • Albert Geerts Geersing (Roden, 1794 - Leutingewolde, 1865); koopman, later arbeider (vanaf 1826) en tapper (tenminste 1856)
 • Harmke Ananias (Roden, 1795).
Hun kinderen waren:
 • Margaretha Alberts Geersing (Lieveren, 1819), dochter
 • (1) Jantien Alberts Geersing (Lieveren, 1821), dochter
 • (2) Geerts Alberts Geersing (Roden, 1823 - Leutingewolde, 1900), zoon
 • Ananias Alberts Geersing (Foxwolde, 1826), zoon
 • Annechien Alberts Geersing (Roden, 1828), dochter
 • Klaas Geersing (Leutingewolde, 1832 - 1833), zoon
 • (3) Niessien Geersing (Roden, 1833), dochter
 • Jeichien Geersing (Leutingewolde, 1839), dochter
 • Klaasina Geersing (Leutingewolde, 1841), dochter
(3) Niessien trouwde 1868 en werd inwonend met:
 • Jannes Busscher (Roden, 1828 - Leutingewolde, 1873), timmerman
 • Jannes Busscher (Leutingewolde, 1870), zoon

1865

In 1856 trouwde (2) Geerts Alberts met:
 • Elsien Louwes Klaassens (Roden, 1829 - Leutingewolde, 1906)
en ze vertrokken naar Norg. Na 1864 werden ze inwonend en werden de hoofdbewoners, tevens tappers. Hun kinderen waren:
 • (3) Harmtien Geerds Geersing (Norg, 1856), dochter
 • Louwe Geerds Geersing (Norg, 1860), zoon en smidsknecht
 • Geessien Geerds Geersing (Leutingewolde, 1864), dochter
 • Albert Geerds Geersing (Leutingewolde, 1868), zoon
 • Albertien Geerds Geersing (Leutingewolde, 1871), dochter
 • Aaltien Geerds Geersing (Leutingewolde, 1874), dochter

1870, Tweede bewoning

Rond 1870 kwam het volgende gezin erbij wonen:
 • (5) Teunis Ubels (Roden, 1847 - Leutingewolde, 1871), arbeider
 • Geessien Coopman (Roden, 1845)
Hun kinderen waren:
 • Geert Ubels (Leutingewolde, 1870), zoon
 • Lodewijk Ubels (Leutingewolde, 1871), zoon
Inwonend na 1872 waren:
 • Gerrit Ubels (Roden, 1852), knecht en broer van (5) Teunis
 • Evert Ubels (Roden, 1858), knecht en broer van (5) Teunis
Na het overlijden van Teunis vertrok het gezin (wanneer is mij onbekend) en inwonenden naar Roden. Geessien hertrouwde 1880.

1874

Rond 1874 kwam het volgende gezin (erbij?) wonen (Harm was de zoon van (1) Jantien Alberts en Riemer Harms de Vries, Winkelier).
Adresnummer was 139.
 • (7) Harm de Vries (Roden, 1847), winkelier
 • Goitske Aardema (Ureterp, 1850 - Leutingewolde, 1882)
Hun kinderen waren:
 • Riemer de Vries (Leutingewolde, 1874), zoon
 • Fokke de Vries (Leutingewolde, 1875), zoon
 • Albert de Vries (Leutingewolde, 1877), zoon
 • Bastiaan de Vries (Leutingewolde, 1879), zoon
 • Jan de Vries (Leutingewolde, 1882), zoon
Inwonend waren:
 • (3) Harmtien Geersing, dienstbode
 • Aaltien Laning (Roden, 1859), dienstbode, achternicht van (3)

Vertrek

Na het overlijden van Goitske hertrouwde Harm in 1883 met Grietje van der Veen (Zevenhuizen, 1861) en vertrok naar Roden. Volgens het bevolkingsregister hebben zijn kinderen uit dit huwelijk ook op Leutingewolde gewoond, maar zij zijn er volgens de geboorteregisters niet geboren.
Hun kinderen waren:
 • Gerben de Vries (Roden, 1884), zoon
 • Jakob de Vries (Roden, 1885), zoon
 • Roelof de Vries (Roden, 1888), zoon
 • Jantje de Vries (Roden, 1890), dochter
 • Roelfina de Vries (Roden, 1895), dochter
 • Albert de Vries (Roden, 1902), zoon
Rond 1900 waren nog steeds inwonend:
 • Harmtien
 • Geert

1882 - tenminste 1922

Adresnummers waren 278, 320, 362.
Bewoners waren:
 • (6) Jacob de Vries (Roden, 1857), winkelier / tapper; zoon van (1) Jantien Alberts en Riemer Harms de Vries en broer van (7) Harm
 • Geertien Woldhuis (Leutingewolde, 1853)
Hun kinderen waren:
 • Marchien de Vries (Leutingewolde, 1885), dochter; vertrok naar 361, 403 (Berend Douwes)
 • (8) Berend de Vries (Leutingewolde, 1887), zoon; vertrok naar 353, 356, 396
 • Jantje de Vries (Leutingewolde, 1888), dochter; vertrok 1906
 • Riemer de Vries (Leutingewolde, 1884), zoon
 • Cornelia de Vries (Leutingewolde, 1891), dochter; vertrok 1921
 • Aaltien de Vries (Leutingewolde, 1896), dochter; vertrok 1920
Inwonend was:
 • Harmtien de Vries (Leutingewolde, 1854), zus van (6) Jacob

ca 1913 - tenminste 1926

In 1913 wordt vermeld: Overtreding van de tapperijwet door J. de Vries.
In 1926 wordt vermeld kastelein B. de Vries.
Adresnummers waren 353, 356 en 399.
Bewoners waren: Hun kinderen waren:
 • Geertien de Vries (Leutingewolde, 1913 - Leutingewolde, 1918), dochter
 • Klaas de Vries (Leutingewolde, 1914), zoon
 • Jacob de Vries (Leutingewolde, 1916), zoon
 • Willem de Vries (Leutingewolde, 1918), zoon
 • Geertien de Vries (Leutingewolde, 1920 - 1920), dochter
Inwonend waren:
 • Venema (Peize, 1900), broer van Hillechien (vanaf 1914)
 • Jantien Venema (Peize, 1897), zuster van Hillechien (van 1916-1919)

Verdere data en gegevens

Na 1900 zijn er veel vermeldingen in kranten te vinden over dit cafe, tot in de jaren veertig, in verband te brengen met Jacob de Vries. Hij lijkt de eigenaar van het pand die de inventaris met cafe en winkel probeert te verpachten of te verkopen. Dat lijkt niet altijd even goed te lukken gezien de teksten van de advertenties.
Jaarlijks, vanaf ca 1904, treedt toneelvereniging OKK (soms ook Toneelvereniging Leutingewolde genoemd) meerdere malen op met een klucht in het cafe.

1904: OKK heeft een (eerste) uitvoering in cafe London
1908: Overtreding van de ijkwet door G.W. (Geertien Woldhuis?)
1911: Cafe London: opening Leutingewolder weg, met draaimolen
1913: Overtreding van de tapperijwet J. de Vr.
1914: Juni: jaarlijks feest en vuurwerk
1914: Overtreding van de ijkwet door JdV
1922: groot volksfeest bij het cafe.
1925-11: uitgesproken faillisement cafehouder B. de Vries.

1926

In januari vond ten huize B. de Vries de verkoop van een boerenwoning waarin kruidenierswinkel met vergunning (van J. de Vries) plaats. In cafe de Vries zelf vond de inschrijving en aanbesteding plaats. Afloop en aanbesteding van de bouw van een nieuw cafe met winkel en afbraak van de bestaande bebouwing door J. de Vries, kosten ca 3900 gulden.
In april vindt een boedeldag ten huize van kastelein B. de Vries, t.b.v. Bd Douwes Js: een cafe en een winkelinventaris.
In 1926 vond nieuwbouw van de woning plaats. Eind 1926 was er een nieuw gebouwd cafe met winkel naar de eischen des tijds gerealiseerd: er was een aanbod tot verhuur, dus pacht.

1927

In april 1927 vindt er een trouwerij plaats, van
 • Fokko Abel Steenhof (Termunten, 1901) en
 • Roelfie Weites (Slochteren, 1907)
dan wonende te Leutingewolde (zijnde de uitbaters - pachters van het cafe en winkel).
In 1929 heet het cafe Jonkman (5-10-1929 en 9-5-1930).

1930

Cafe wordt (opnieuw) door J. de Vries te koop aangeboden.
1931-02: Cafe wordt opnieuw door J. de Vries te koop of te huur aangeboden.
1933-04: wegens teleurstelling opnieuw aangeboden door J. de Vries.
1933-09: er wordt een faillisement uitgesproken van Sipke Kornelis de Vries, Cafe houder en Winkelier te Leutingewolde
1934-01: opnieuw als veiling ter koop aangeboden cafe met kruidenierszaak met landerijen
1935-12: optreden van OKK in de vergrootte zaal van Cafe Londen.
1936-11: te koop aangeboden een Russisch Biljart, door J de Vries

1938

In 1938, als Jacob de Vries overlijdt, wordt het cafe verkocht en heet vanaf dan Cafe Meek, naar de nieuwe uitbaters 1958: Receptie Jan Cazemier en Grietje Meek (dochter van ...) in Cafe Meek, Leutingewolde 15.

Over de begintijd schrijft Zus Meek:
De winkel was het belangrijkste, het café was bijzaak. Mijn vader ging 's ochtends weg op de fiets dan haalde hij de boodschappenboekjes op, die werden dan nagekeken en na de middag bracht hij de boodschappen dan weer rond. Hij haalde ons wel met de transportfiets uit school, dan mochten wij voorop zitten.
In 1952 heeft hij voor het eerst een auto gekregen , die had hij samen met Roel Vroom (Ring 21). Roel Vroom had 'm het weekend en mijn vader gebruikte hem door de week '.
De winkel was elke dag open, behalve de dinsdagmiddag. In het café was 's avonds wel eens een vrouwenvereniging, ruilverkaveling, bruiloft of een vergadering
.
(Bron R46)

1978

1978: Cafe heette ´t Leuthoes.
1980: Cafe heette nog Cafe Meek. Eigenaar was: Hij trouwde met:
 • Hillechien Hofsteenge (Anloo, 1944)
Cafe inclusief inventaris wordt ter koop aangeboden en uiteindelijk verkocht.

1986

De benaming Joke's proathoes wordt genoemd.

1987

De benaming Torkenburg wordt genoemd in een krantenartikel .

1989

De woning brand af.Omstreeks 1920 met Douwes en De Vries
(Bron R04)


Cafe eind jaren twintig
De Familie Steenhof
(Bron R04)


Cafe in de jaren dertig. De weg is een sintelweg.
(Bron R53)


Bouke Meek voor het Cafe, jaren veertig.
(Bron R53)


Bouke Meek en Hendrik van der Schans achter het Cafe, jaren veertig.
(Bron R53)


Cafe rond de jaren tachtig
(Bron R53)


Het proathoes (1986)


Het cafe na de brand (1989)
(Bron R04)


Het huis / verblijf anno 2013.


Suikerzakje.


Optreden van OKK, 1904