Naar website
Klik op de pijlen om verder te gaan

Bewoning - RING 17

Eerste bronnen

Van 1691 tot 1694 staat hier vermoedelijk Arent Lant of Landt geregistreerd.

1691

Bewoners waren: Getrouwd met:
 • Trijntien Jacobs Sinninge
Hun kind was:
 • (1) Garbrant Arents (Leutingewolde - Leutingewolde), zoon
(1) Garbrant trouwt met:
 • Martien Sickens
Hun kinderen waren:
 • Jacob Garbrants (Leutingewolde, 1692), zoon
 • Ebbe Garbrants (Leutingewolde, 1700 - voor 1722), zoon
 • Sicke Garbrants (Leutingewolde), zoon; verhuisde naar Ring
 • (2) Geert Garbrants (Leutingewolde), zoon

1705 - 1745

(2) Geert laat zich later ook Aukema noemen (maar is niet aannemelijk een afstammeling van de andere Leutingewolder-Aukema's). Hij overlijdt in of voor 1722, gezien de akte uit 1722 waarin melding wordt gedaan van het momberschap van zijn broers Jacob en Sicke van Salig Geert Garbrants.
Geert trouwde rond 1705 met:
 • Getruit of Geertruit Fockens
Hun kinderen waren:
 • (3) Bartelt Aukema (Leutingewolde, 1717 - Leutingewolde, 1800), zoon
 • Annigien Garbrants (Leutingewolde, 1723), dochter
In 1711 wordt hij al in Leutingewolde vermeld bij de verkoop van een stuk grond. In 1742 wordt hier (vermoedelijk Geert Bartels Aukema) geregistreerd.

1745 - 1808

Vanaf 1754 wordt op dit adres (3) Bartelt geregistreerd. In 1747 verkocht hij hier een stuk land (40e penning) aan Floris Aukema voor de somma van 200 gulden.
In 1786 betaalt Roef Krijthe, vader van Hinderikus, 1/12 deel van de koopsom om de woning te kopen van Gesina Oldenhuis en Jan Wilmsonn Kymmell.
(Bron R04) Getrouwd rond 1745 met:
 • Aaltien Pauwels Datema (Roderwolde, 1728)
Hun kinderen waren:
 • (4) Jantien Aukema (Leutingewolde, 1746 - Leutingewolde, 1808), dochter
 • Geert Aukema (Lotingewoud, 1748), zoon
(4) Jantien trouwde 1780 met
 • Hinderikus Krijthe (Roden, 1752 - Leutingewolde, 1808), schoonzoon
Na 1800 werd Hinderikus de hoofdbewoner.

Inwonend waren:
 • in 1798: Hendrik Kornelys (Leutingewolde of Dobben, 1772), Knegt en buurjongen. In 1818 en vertrokken.
 • in 1799: Jan Wybes (Sietsema) (1771, Zulthe nr. 39), knegt; in 1806 getrouwd met Egbertien Geerds en vertrokken.

1808 - 1845

Adresnummer was toen nr. 100 .
Bewoners waren: Hindrik Jans trouwde in 1810 met
 • Knelsien Jans (Roden, 1780 - Leutingewolde 1811), overleden bij bevalling levenloze tweeling;

Hindrik Jans hertrouwde in 1813 met:
 • Jantien Berends Popken (Yde, 1783 - Leutingewolde, 1836)
Hun kinderen waren:
 • Roelfien Hindriks Douwes (Leutingewolde, 1814-1825), dochter
 • (5) Jan Hindriks Douwes (Leutingewolde, 1816), zoon
 • (6) Berend Hindriks Douwes (Leutingewolde, 1819), zoon
 • Annegien Hindriks Douwes (Leutingewolde, 1823-1823), dochter
Inwonend was
 • Jan Harkes de Vries, boereknecht

1836 - 1859

Adresnummer was toen nr. 112. Bewoners waren:
 • (6) Berend Hindriks, landbouwer
Berend trouwde in 1845 met:
 • Anna Jans Venekamp (Roden, 1821 - Leutingewolde, 1858)
Hun kinderen waren:
 • Jan Berends Douwes (Leutingewolde, 1848), zoon
 • Hindrik Berends Douwes (Leutingewolde, 1849), zoon
 • Jantien Berends Douwes (Leutingewolde, 1845), dochter
 • Marcus Berends Douwes (Leutingewolde, 1851), zoon
 • Roelfien Berends Douwes (Leutingewolde, 1854), dochter
 • Marchien Berends Douwes (Leutingewolde, 1857), dochter
 • Roelf Berends Douwes (Leutingewolde, 1857), zoon

1860 - 1859

Rond 1860 werd de Ring 17 afgebroken en naar achteren verplaatst (perceel L224 naar 223), de huidige lokatie.

In mei 1960 hertrouwde (6) Berend met:
 • Geessien Jans Buter (Roden, 1837)
Ze kregen als kind:
 • Jan Berends Douwes (Leutingewolde, juni 1860), zoon
Inwonend was:
 • Martien (of Marchien) Hindriks Kamping (Roden, 1808), dienstbode; trouwde in 1850 met Geert Pieters Vogelzang
Het bezit van de familie werd rond 1850 uitgebreid met een nieuwe boerderij aan de overkant, De Ring 2.
Beide huizen bleven familiebezit tot 1873.
Het bezit werd toen verdeeld over diens kleinzonen van de tak van Berent Douwes, waarbij (5) Jan Hindriks de bewoner van nummer 17 werd en (6) Berend de bewoner van de andere woning.

1873 - 1905

Adresnummer was toen nr. 132.
Bewoners waren: Getrouwd in 1858 met:
 • Annechien Eitens (Peize, 1830 - Leutingewolde, 1904)
Hun kinderen waren:
 • (7)Jantien Jans (Leutingewolde, 1859), dochter
 • (8) Eite Jans (Leutingewolde, 1860), zoon
 • Hendrik Jans (Leutingewolde, 1864), zoon
Inwonend waren:
 • Elske Huiting (Leutingewolde, 1846), dienstbode (zie ring 11)
 • Catharina Huberts (Peize, 1804), dienstbode en moeder bruid (vertrokken 1867)
 • Trientje Peereboom (Roden, 1854), dienstbode van 1870 - 1872
(8) Eite Jans trouwde 1892 met
 • Henderika van der Laan (Leutingewolde, 1866)
Ze kregen de volgende kinderen:
 • Annechien Douwes (Leutingewolde, 1893), dochter
Ze verhuisden naar Ring 29.

1905

Het huis werd in 1905 eigendom van Hendrikus Scheepstra en (7) Jantien Jans Douwes. Deze gaan of blijven er echter niet zelf wonen.

1907 - 1912

Rond 1907 werd de woning bewoond door: Getrouwd in 1906 met:
 • Froukje van der Wijk (Niebert, 1880)
Hun kinderen waren:
 • Alberdina (Tolbert, 1906), dochter
 • Paulus (Leutingewolde, 1908), zoon
 • Jantje (Leutingewolde, 1909), dochter
 • Harke Willem (Leutingewolde),zoon
 • T.H (Leutingewolde), zoon

1912 - 1922

Rond 1919 werd deze bewoond door: Getrouwd in 1917 met:
 • Roelfien Huiting ( Ring 11) (Leutingewolde, 1896), landbouwer
Hun kinderen waren:
 • Willemtien (Roden, 1917), dochter
 • Aukien Rozema (Leutingewolde, 1920), dochter
 • Tjitske Rozema (Leutingewolde, 1922), dochter
De latere kinderen werden elders geboren.

1922 - 1931 ?

Rond deze tijd werd deze bewoond door:
 • Jan Sants (Glimmen, 1875), landbouwer / kastelein
Getrouwd in 1903 met:
 • Johanna Massing (Staphorst, 1882)
Hun kinderen waren:
 • Jelktje (Glimmen, 1904), dochter
 • Dirk (Roden, 1907 - Roden, 1918), zoon
 • Henderikus (Roden, 1908), zoon

1931 - 1947

Rond deze tijd werd deze bewoond door: Getrouwd in 1931 met:
 • Lammegien Boer (Eelde, 1907)
Ze kregen hier de volgende kinderen:
 • Trientje (Leutingewolde, 1932), dochter
 • Kornelis (Leutingewolde, 1935), zoon
 • Harm (Leutingewolde, 1945), dochter
 • Margje (Leutingewolde), dochter
Ze verhuisden naar de buren.

Eigendom 1942

In 1942 gaat het eigendom over naar Tjeerd Scheepstra en Trientje Stroetinga.

1947-1981

Na 1947 werd het huis bewoond door: Ze kregen hier vijf kinderen:
 • Geesje (Leutingewolde, 1946), dochter
 • Janna (Leutingewolde, 1949), dochter
 • Christien (Leutingewolde, 1952), dochter
 • Gea (Leutingewolde, 1959), dochter
 • Berend (Leutingewolde, 1959), zoon
In 1952 wordt deze bewoner tevens de eigenaar. Het bestaande woonhuis, gebouwd aan de voorzijde, werd afgebroken (ca 1955). Het nieuwe woonhuis werd aan de zijkant gebouwd.

Vanaf 1981

In 1981 werd de boerderij overgedaan aan:
 • Hendrik Pique (1940), wonende te Den Haag
 • Paula Maria de Koning

1985

In 1981 werd de boerderij overgedaan aan:
 • Jan Siegers (1949, Avereest), wonende te Ommen
 • Jantje de Haan

1722: Overeenkomst met Geert Aukema en Geertruid Fokkens

Rond 1930
Het woonhuis staat hier nog voor de schuur en is later verplaatst naar de zijkant.
Rond 1930, enigszins ingetekend.

Rond 1930, familie Hagenauw
(Bron R53)


Rond 1930, familie Hagenauw
(Bron R53)
De Ring 17 nu.