Rond Leutingewolde zijn de volgende land-types te vinden:
  • Hooiland: de landerijen achter de Es, langs het Leekstermeer en de nattere delen zoals Goltboren
  • Bouwakkers: voornamelijk op de Es, het hoge deel; Ook binnen de ring waren er bouwlanden
  • Weidegebied: de landerijen rond de bestaande bebouwing en de hogere laag-landen
  • Bos- en boswallengebieden
  • Essen en zandgrond
Dobbe aan de Ring