Veldnamen

Overzichtskaart

Links een kaart met daarop alle uitgewerkte gebieden.

Klik op dat deel van de kaart om de veldnamen van de bijbehorende gebieden te zien.

Nog niet uitgewerkt is het Oost Roderveld.
Kijk ook op mijn overzichtslijst met veldnamen.


Bronnen: R51:
delen van kadastergegevens van Luink Venema en/of Kees van der Meulen.