Bolmert en Goltboorn

Dit deel was vroeger kadastraal geen onderdeel van Leutingewolde, maar van Sectie D (Sandebuur).

Omdat dit deel, zeker na de aanleg van de Rodervaart, onderdeel werd van het boerenleven in Leutingewolde, heb ik dit gebied grotendeels toch meegenomen.

Als referentie heb ik de Rodervaart en de Bolmerse sloot (die nu niet meer bestaat) ingetekend.