Het begin ...

Ikzelf, Lukas de Boer, als beheerder van deze site, ben geboren in Leutingewolde, toen nog op Leutingewolde 31 ofwel Ring 15. Ik schets hierbij de oorsprong van mijn familie in en naar Leutingewolde.

De oorsprong van zowel mijn familie alsook de familie-boerderij in Leutingewolde begint met de Douwessen uit Foxwolde rond 1700. Men had toen nog geen formele achternaam, dus de tweede naam Douwes staat voor "zoon van Douwe", waarbij Douwe de voornaam van de vader was.

Jan Douwes

De eerste namen zijn Jan Douwes en Liesabet Jans uit Foxwolde. In dit gezin zijn er 5 kinderen (bekend), waarvan zoon Jan Douwes (1726) de oudste is. De anderen zijn Froukjen (1727), Douwe (1731) en Jacob (1733). Willem Jans (1745) lijkt een verre nakomer.

Jan (Jans) Douwes

Zoon Jan Douwes trouwt met Roelofje Hindriks (uit Roden), ze blijven wonen in Foxwolde. Hieruit komen drie kinderen voort:
  • Jan Jans
  • Hindrik Jans
  • Douwe Jans
In Foxwolde staan er twee boerderijen van deze familie genoteerd (zie op de kaart hiernaast), maar welke boerderij er het eerst bewoond werd is waarschijnlijk (Kad. nr. D345, oostelijk huis). Ik vermoed dat zoon Jan Jans Douwes een boerderij (Kad. nr D338) naast de eerste boerderij heeft gezet, want hij is daar later gaan wonen: beide worden vermeld in het bevolkingsregister als zijnde van Jan Douwes. Ze stonden aan wat nu de Roderwolderweg nr 23 en 25 is (toen nr 118).

Vroeger liep de doorgaande weg van Roden naar Groningen via Roderwolde aan de andere zijde (oostzijde) van het huis, hierdoor lijken beide huizen ver van de (later aangelegde) weg te staan.
Zoon Jan Jans Douwes blijft hier dus naast zijn ouders wonen.

De beide andere zonen, Douwe Jans en Hendrik Jans, beginnen in Leutingewolde een nieuwe bestaan.

Zie hier het deel van de stamboom van Jan Douwes.

Klik op de pijlen, dan kan je de plaatsen zien waar mijn voorouders hebben gewoond. Met Streetview kan je ze ook vanaf de weg bekijken.