Eerste generatie in Leutingewolde

De beide andere zonen van Jan Douwes, Douwe Jans en Hendrik Jans, beginnen in Leutingewolde een nieuw bestaan. Ze staan wel samen vermeld (dus niet separaat) bij de inning van de roggegelden begin 1800, wat doet vermoeden dat ze samen op een boerderij zaten.
Uit bevolkingsregisters, maar niet uit kaarten, blijkt, dat er naast de Ring 19 een woning heeft gestaan, bewoond door Bartelt Oukema (of Aukema) en zijn dochter Jantien en man Henderikus Krijte. Deze hebben echter geen kinderen, waarna de boerderij rond 1822 dus leeg zou kunnen zijn.
Rond 1832 hebben beide daar een eigen, naast elkaar gelegen boerderij (resp. de Ring 17 en Ring 15).

Hendrik Jans

Hendrik Jans trouwt in 1810 met Knelsien Jans Douwes (Roden). Knelsien overlijdt al in 1811, waarschijnlijk in het kraambed van een tweeling, die daarbij (ook) overlijden.
Hendrik Jan hertrouwt in 1813 met Jantien Berends Popken (Yde). Hier komen er vier kinderen, waarvan er twee vroegtijdig overlijden. Dit zijn de voorvaderen van de vele generaties Douwes uit Leutingewolde.

Douwe Jans

Douwe Jans trouwt in 1813 met Hiltje Geerts (Boekes), geboren in Leutingewolde ( Ring 23), toen wonende te Foxwolde.
Ze belanden uiteindelijk op de Ring 15. De originele boerderij stamt volgens het opschrift met ijzeren muurankers aan de achterzijde van de boerderij hing uit 1824. Dit opschrift, deze ijzers, is bij de verbouwing in 1955 door mijn ouders verwijderd bij de verbouwing van de woning.

Ze krijgen drie kinderen:
  • Roelfien (Leutingewolde, 1811 - 1811)
  • Geert (Leutingewolde, 1812)
  • Roelfien (Leutingewolde, 1813)
Geert bleef ongetrouwd en inwonend, samen met zijn huishoudster en nicht Willemke Holtrop.
Zie hier het deel van de stamboom van Douwe Jans.


Deel uit de Roggegelden van Roden 1809, belasting over de opbrengst van land (Rogge, haver)
Hierin worden Hendrik en Douwe Jans samen vermeld, als meijer (huurder) van Henderikus Krijthe.
(Bron R11)