Bewoning

Wanneer de bewoning in Leutingewolde is begonnen is onbekend. Algemeen wordt aangenomen dat de bewoning van het Noord-Drentse plateau en de rondom liggende veengebieden vanaf de 11e eeuw plaatsvond. In tegenstelling tot het gebied van Roderwolde is hier geen duidelijke bewoning op veenterpen bekend.
Bron R20

In de Middeleeuwen worden de veengebieden rond het Leekstermeer ontveend, in die tijd is hier aan de rand al bewoning langs, het gebied net boven NAP, bij De Ring. Leutingewolde was een randveenontginnings-nederzetting. Ook aan het einde van de Turfweg (bij de weg Roden-Nietap) stonden enkele huizen.

Uitleg bij bewoners-deel

  • -symbool zijn Genealogische verwijzgingen.
  • -symbool zijn verwijzingen naar andere huizen in Leutingewolde.
  • Namen komen in registers voor onder verschillende vormen, zie ook de Genea pagina
  • Niet alle bewoningen zijn tot op een exact jaartal te traceren, daarbij heb ik de vrijheid genomen om op basis van trouw- en sterfdata de bewoning in te schatten.
  • Kinderen, die kort na de geboorte overleden zijn, zijn meestal niet bij de bewoning genoemd, maar staan wel weer vermeld op de Geni-website.

Persoonsgegevens

Op deze site zijn her en der namen genoemd van nog levende mensen.
Graag wijs ik erop dat in het kader van de Privacy-wetgeving een vermelding op deze site van namen of andere gegevens mogelijk inbreuk maakt op dit recht. Indien u denkt dat dit van toepassing is kunt u hier mailen.


Door op het huis-plaatje bij een van de wegen te klikken wordt de bewoning van die weg weergegeven.

Op de kaarten is het ontstaan van de bebouwing aangegeven:
voor 1811
na 1811
na 1855
na 1903
na 1926
De vlaggetjes zonder puntjes zijn afgebroken.