Aan de vaart heet ook wel Rodervaart of Rônervoart en valt tegenwoordig niet meer onder Leutingewolde, behalve de westzijde.
Aan de Vaart richting het Leekstermeer is aan de westzijde onverhard en eindigt bij de voormalige vuilstortplaats (met de herindeling is het laatste gedeelte niet meer vrij toegankelijk). Bewoning aan de Vaart is pas ontstaan na de aanleg van de Rodervaart in 1892.

Oostzijde

Het valt voor de huisnrs. 1-11 en 6-12 onder Roden (= het deel binnen de rondweg), de huisnrs. 13-25 en 14-22 onder Foxwolde. Aan de oostzijde is de weg verhard tot en met de Sandebuursedijk. Een zandweg loopt verder richtig Leekstermeer.

Gevonden naamsvermeldingen

De volgende losse naamvermeldingen heb ik verder kunnen vinden in de bevolkingsregisters (Roden, 1900-1922). Omdat ik de exacte bouwvolgorde van huizen aan de Vaart niet eenduidig kan herleiden heb ik het verwachte huisnummer erbij geplaatst:
 • Evert van der Veen, nr 14
 • Johannes Westerhoff (schipper, geb 1839), nr 14
 • Berend de Vries, nr 20
 • Jan Woldhuis (geb 1865), nr 17
 • Jannes Busscher (geb 1870), nr 17a
 • Abel Belga, nr 19
 • Jan Meijer (geb 1864), nr 19
 • Jacob de Vries (winkelier), nr 20
 • Jan Holt (geb 1832 + 1884), nr 20
 • Tunnis Brink (geb 1855)
 • Jantje Vogelzang (geb 1821)
en latere vermeldingen (na ca 1940):
 • Venema
 • de Haan
 • de Jong
 • Buring
Bewoning aan de Ring Leutingewolde
Klik op het bovenstaande huis om de bewoning per huis te zien


voor 1811

na 1811

na 1855

na 1903

na 1926

De vlaggetjes zonder puntjes zijn afgebroken.
De blauwe pinnetjes geven de Vaart binnen Roden aan.