Flora en Fauna

Omdat Leutingewolde op de grens van waterrijk gebied naar zandgebied ligt, is de fauna gevarieerd.

Om de fauna aan de noordzijde van Leutingewolde te bekijken verwijs ik naar de website van de Natuur in de onlanden.

Hier staan alle waarnemingen met uit de laatste jaren.