Genealogie

Vanuit archieven en verwante documenten heb ik geprobeerd om de genealogie van veel (oud-) bewoners van Leutingewolde te traceren. De op de site vermelde personen zijn te herkennen aan het symbool.
De gegevens zijn verwerkt op de Geni-site. Er bevonden zich daarin al een groot aantal stambomen rondom , Roderwolde en Foxwolde. In totaal zijn er ongeveer 11.000 namen van aanverwante families vanuit Leutingewolde, Roden en omgeving toegevoegd.

Familienamen

Een echte, vaste achternaam of familienaam aannemen was niet gebruikelijk en moest op speciaal verzoek. Dit gebeurde dan niet vanuit de vaderlijke kant, maar vaak "den moeder-lijken achternaam", deze was altijd herleidbaar. Er waren geen wettelijke voorschriften voor.

In Leutingewolde

Rond 1600 zijn er vermeldingen van twee belangrijke familienamen in Noord Drenthe te vinden, te weten Datema (rond Roderwolde) en Aukema (rond Leutingewolde).
De oudst vermelde familienaam in Leutingewolde is in 1450, te weten Geert Aukema. Rond 1531 wordt vermeld: Otto Aukema.

Achternamen

Achternamen, dus geen familienamen, waren vroeger meestal gebaseerd op de voornaam van de vader ofwel paterniemen, vernoemingen naar de vader. Bijv. Henk Douwes was Henk, zoon van Douwe.
Deze achternaam veranderde elke opvolgende generatie en ging niet over van generatie op generatie.

Vaste achternamen

Na twee decreten in 1811 en 1813, waarin een ieder verplicht werd een vaste achternaam aan te nemen, werd vaak de op dat moment bestaande achternaam overgenomen als familienaam. Velen kozen voor een aparte, zelf gekozen achternaam.
In 1825 werd deze wet via Koninklijk besluit verplicht ingevoerd.
(Bron R18).

Rond deze tijd hadden veel mensen zowel een paterniem als achternaam.

In Leutingewolde

Veel voorkomende achternamen (na 1800) in Leutingewolde zijn:
  • Aalders
  • Douwes
  • Holtman
  • Huiting of Huitink
  • Riemers
  • Veldhuis
  • Woldhuis
Ben je geinteresseerd, kijk dan op de

Geni-Website en zoek daar op de naam. De meeste gegevens zijn openbaar.

Let op:
Het blijkt, dat niet alle namen en mensen op Geni.com voor iedereen zichtbaar zijn, daarvoor moet je een account aanmaken.

ZOEKEN IN DEZE SITE

Je kan hier zoeken op naam of trefwoord.
Geavanceerd zoeken

Schrijfwijze van namen

In archieven is de bewoning in Leutingewolde grotendeels terug te vinden.
(Bron R13 - 17).

Hierin zijn er verschillende schrijfwijzen in namen die niet eens- of gelijkduidend terug te vinden of voeren zijn (bijv. Hendriks, Hindriks, Hindrics, Hindricks en soms Hinderks, of ook Annechien, Annegien of Annigjen).
Dit kwam vroeger door de ongeletterdheid van mensen en ook het weinige gebruik van formele documenten. Mensen wisten bij het aangeven van geboortes niet exact, hoe de naam gespeld werd: alleen in officiële documenten, zoals goorspraken of doop- of trouwregisters, werden "mondelinge" namen schriftelijk bijgehouden.
Uit deze namen heb ik zelf een keuze uit de aangegeven naamvarianten moeten bepalen.