GESCHIEDENIS

Eerste vermeldingen

1335

Rond 1335 wordt melding gemaakt van een plaats Lockinckwolde of Lockincwolde, in de streek rond Rodherwolde en Fokeswolde; hiermee wordt zeer waarschijnlijk wel Leutingewolde bedoeld.

Deze vermelding is te vinden in het register van de inkomsten van het Domkapittel Utrecht, Liber Yrsutus, I, fol 29 vo), met een opsomming van diverse personen en plaatsen:

Item per Folkerum, Johannem et Rodolphum Wederwille XIX unciae de decima in Lockincwolde.

De naam Wederwille is terug te vinden in landeigenaren in de streek rond Ruinen, mogelijk komen deze personen daar vandaan.

1449

Vermelding van Leutingewolde betreffende verdeling van visrechten op het Soltemeer, als dispuut tussen
Hindrick abt en het convent van Adewert en de buren van Rodewolde en Lottingewolde over de visserij op het Zoltermeer.
(Bron R29)

1450


Rond 1450 zijn er ook vermeldingen in de Bisschoppelijke Schattingsregisters (1450). Daarin worden de volgende namen vermeld, aangeslagen als halve erven:
  • Jan Berning
  • Swedere Hermans
  • Geert Aukema
  • Aernt Aukema
  • Ghert Stevens
  • Evert Windesche
(Bron R56)
Vermelding in 1335
(Bron R40)


Vermelding in 1449
Wi gemene burenn tho Roderwolde, Lottingwolde, Oestwolde ende Letterbuer ...
(Bron R29).

Ligging van de percelen, 1450
(Bron R56)