GESCHIEDENIS

1500

1527

De eerste namen van bewoners (die ik zelf kan vinden) zijn uit 1527 - 1530. Otto (of Otte) Aukema wordt meerdere keren genoemd (1527-1530) in de Ordelen van de Etstoel omtrent een geschil met Zijger (of Siger) Auynre.

1531

In 1531 waren er gevolmachtigden vanuit de kerspel Roden (waaronder Foxwolde, Steenberghen en Lyveren), bij het verlenen van kleirechten aan de Abt thoe Aedwerth ofwel Aduard. Hieronder waren twee inwoners uit Lotynghe woldt, te weten Otto Aukema en Henrick Wynssche.
(Bron R29)

1546

In 1546 vindt in de Kerspel Roden, waaronder Leutingewolde, een omslag (bepaling van gronden t.b.v. belastingheffing) plaats. Hier worden de volgende namen genoemd (niet alles goed leesbaar):
 • Sweer Huygens
 • Johan Geerts
 • Aeymer Barringh
 • Hynrick Barringh
 • Evert Barringh
 • Hynrick Wynsche
 • Roeleff ...
 • Johan ...
(Bron R04).

Vermeldingen

Verdere vermeldingen van Leutingewolde en zijn bewoners:
 • 1538: Bartelt Auckema (vermeld op de Sulte)
 • 1563: Luitken Geerts: aangifte en rechtspraak betreffende een boom (of boomtak) die hij kapte, daarbij een ongeval veroorzaakte (Albert Lunsschen's dochter) en schade dient te vergoeden volgens de pastoer en schulte
 • 1572: Alle Baringge heft Johan Goerman ut haesticheit scheltwoirden gegeven
 • 1577: Thonnis Linge nimpt an tmeisterloen toe betelaen van de bloetrou, hy Frerick Huls sone angedaen
 • 1579: Geschil tussen Bruin Lant en Luytcken Barring(h)e omtrent een erfenis van zijn zaliger frou Yetke, de buiren getuigen in Barringes voordeel.
 • 1596: goorspraak van Arent Landt aan Henrick Geerss

Willekeuren

Willekeuren werden opgesteld vanuit de marken waarin regels werden gegeven die in een bepaalde marke van toepassing waren.
In de Willekeur van 1563 wordt bijv. gesproken over de visvangst op het Leekstermeer en het plaatsen van hussen en glupen voor de jacht en eendenvangst, dit laatste kwam grotendeels voor rondom Roderwolde. De vangst was bedoeld als aanvulling op hun karige levensoonderhoud. Het was ook bedoeld om de eigen inwoners te beschermen tegen gebruikers en stropers van buiten de marke, die illegaal voorzieningen neerzetten. (Bron R48).

Vermelding in 1531.
Bron R29
Vermelding in 1546
Bron R04


Eind 15e eeuw: Holts willekoer, over meerdere "holten" binnen Roden.
Bron R11