GESCHIEDENIS

1700

Naast alle naamsvermeldingen die te vinden zijn bij de losse huizen op deze site zijn er ook een aantal naamsvermeldingen, die nog niet direct kunnen worden toegeschreven aan een bepaald huis of woning. Het betreft vermeldingen voor uitbreiding van woningen of grond of aanbouw van woningen.
(Bron R49).

Grondschattingen 1742

Sinds de Grondschattingen rond 1645 (vermeld in de Grondschattingsregisters) werden er na die tijd geen aanvullende of vervangende registers van landerijen of bewoningen opgesteld.
Pas rond 1742 worden er opnieuwe registers opgesteld t.b.v. bezit van landerijen en woningen.
Deze vermeldingen tussen 1740 en 1752 betreft onder andere:
  • Huis van Geert Aukema met meijer Gerrit Egbers
  • Jans Barels
  • huis van Baringe met meijer Steve Theis
  • huis van Knellis Derks, door Willem Beerens word gebruijkt
  • Boelen Harmtien van de Sulte leggende in de Dobben (bij de turfweg)
  • Jans Peling (en consorten)
  • Geert Meijns, later Geert Meints aan de Zeylendijck
  • Albert Roelofs
1742: vermelding van
"Aangetimmerde huizen en aangemaakte landerijen sedert den jaar 1654"
(Bron R04).