GESCHIEDENIS

1800

Grondopbrengsten

Voor de heffingen (belastingen) werden Roggegelden (Haver- en Rogge-tienden) geheven over alle landopbrengsten, die werden geind door de overheid. Dit gebeurde per soort en oppervalk, gemeten in spinten (ca 156 m2) en schatten (ca 625 m2). De gelden werden haf november vastgesteld en in dezelfde maand ook ontv angen.
Uit deze documenten kan je opmaken hoeveel grond ze hiervoor bewerkten.
Roggegelden en soortgelijke heffingen werden geheven tot rond 1870.

Grondbezit en gebruik

Om de landverdeling voor eigendom en vruchtgebruik in kaart te brengen en vast te leggen werden er na 1811 tot 1830 de kadasterkaarten met Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels opgesteld. De gemeenten werden ingedeeld in gebieden ten behoeve van de bepaling van de grondslag voor de grondbelasting.

Adel

Leutingewolde was sectie L. Binnen Leutingewolde was veel grond in bezit van adel, te weten de baron van Terheijl, Borchart F.W. van Westerholt. Deze bezat landerijen rond de Haarvenen en de Turfweg, weilanden, akkerlanden maar ook nog onontgonnen terreinen.
Ook de heren van Nienoord hadden hier enige bezittingen. De adel verpachtte deze gronden en de erop gevestigde woningen aan boeren. Het bezit van de adel t.o.v. het totaal was in het gebied ten noorden van Roden buitengewoon groot.

Hooilanden

Het bezit van landerijen langs het Leekstermeer en de Jarrens was in handen van meerdere mensen, niet alleen uit Leutingewolde of de Roden maar ook daarbuiten (Lieveren, Langelo). Deze landerijen werden aangehouden ten behoeve van hooiwinning die op de akkerbouwgebieden binnen Drenthe niet voldoende hooi voor de winter opbrachten.

Ligging

Leutingewolde was bereikbaar vanaf Roden via de huidige Leutingewolderweg.
De Haarveensedijk was de verbinding tussen Roderwolde / Foxwolde en de Nietap: Leutingewolde lag vroeger niet áán deze weg, maar ten noorden ervan. Vanaf de Haarveenseweg liep een weg noordwaarts (bij het bestaande westeinde) naar de Middenweg in Leutingewolde.

Ring of lus

De ring zoals die nu bestaat, was toentertijd nog geen ring. Leutingewolde bestond eigenlijk uit één lange weg: de Middenweg, van west naar oost liggend, was onderdeel van Westeinde-Middenweg-Oosteinde. In het midden ervan zat een kleine lus aan de noordzijde. Vanuit het Oosteinde liep het pad door richting Foxwolde en Sandebuur.

Bewoning

De huizen, allen boerderijen, stonden aan het Westeinde (2 huizen) en aan de noordzijde van deze weg en kleine lus (7 huizen, zie ook de bovenste kaart), het Oosteinde was onbewoond. Sommige huizen hadden een boomgaard bij het perceel.

Binnen en ten zuiden van de lus, wat nu het deel binnen de Ring is, hadden de bewoners stukken bouwland (de Nijkampen). Buiten (ten noorden van) de lus bevonden zich de weilanden.
Aan het einde van de Turfweg, bij de weg Roden - Nietap, stonden verspreid vier woningen.


Deel uit de Roggegelden van Roden 1807, belasting over de opbrengst van land (Rogge, haver)
(Bron R11)
Luttingewolde rond 1811;

Luttingewolde rond 1830;
Bron R02