GESCHIEDENIS

1900

Ontwikkeling en industrie

Door de Rodervaart en de Melkfabriek worden er langs de Leutingewolderweg meerdere woningen gebouwd. Ook komt er een brugwachter bij de draaibrug en huisvesten schippers hun gezin in huizen langs de vaart.
Aan de Leutingewolderweg verscheen rond 1923 een (nood)slachthuis gerealiseerd.

Telephoon

Rond 1900 werd een telephoon-verbinding aangelegd van Groningen naar Roden. De lijn werd vanaf het Rijkstelefoonkantoor op de Brink te Roden doorgetrokken naar Leek en liep via Leutingewolde (Leutingewolderweg en Turfweg, zie kaart hiernaast).
Lange tijd had aleeen het cafe een telefoonaansluiting binnen Leutingewolde.

Wegen

Veel wegen werden verhard, d.w.z. versinteld. Dit gaf een aanzienlijke verbetering voor de bereikbarheid, maar de kwaliteit was niet altijd voldoende om betrouwbare doorgang te creeëren (zie bijv. de weg naar Roden).

Toneelvereniging OKK

In 1904 vind de eerste opvoering plaats van Rederijkerskamer Oefening Kweekt Kunst, ofwel OKK, uit Leutingewolde. Vrijwel jaarlijks (volgens de kranten) vindt er een opvoering van een toneel of blijspel plaats in het lokale cafe De Vries. Ook de repetities vonden hier plaats.
In het begin moest omgekleed worden in de bedsteden van de uitbaters. Van de ene naar de andere kant van het toneel moets buitenlangs plaatsvinden.
Vanaf 1961 vinden de uitvoerinegn hier niet meer plaats. OKK bestaat tot op vandaag nog steeds en hebben een eigen facebook site.

Stierhouderij

Rond 1911 ontstaat stierhouderij Excelsior, opgericht door A. Willems (tevens secretaris), M. Vroom en G. Mellema. Vanaf ca 1922 worden er door bovengenoemde mensen ook stieren aangeboden buiten de vereniging om.
Er werden tussen 1912 en 1915 diverse prijzen gewonnen door o.a. paard "Kapitein" en "Frits".

Ook was er een paardenfonds (vanaf 1915 tot zeker 1925), waarbij Leutingewoldenaren actief waren (o.a. Willems en Mellema). Later in 1941 was E. Willems (zoon en opvolger hierbij van A.) bestuurslid bij de onderlinge Paardenverzekerings Maatschappij.

Bij regionale veekeuringen van augustus 1922 o.a. Leek, Marum, Grootegast, Peize en Norg vielen regelmatig ook Leutingewolders in de prijzen, zoals G. Mellema: in 1925 een eerste prijs voor een stier en pink, een tweede prijs voor melkgevende koeien en een verguld zilveren medaille voor de mooiste collectie (4 stuks koeien).

Autobezit

Het eerste geregistreerde kenteken in Leutingewolde was van Egbert Willems (in maart 1926). Verdere kentekens waren de volgende: Andere geregistreerde motorvoertuigen kwamen pas na de tweede wereldoorlog, te weten:
  • 1947: Jan Meijering (Turfweg)
  • 1948: Harm Schuiling (Leutingewolderweg) en Jacob buring (Turfweg)
(Bron R04).

Vuilstort

1925

De gemeente Roden wilde (vanaf ongeveer 1925) de vuilverzamelplaatsen (stortplaatsen) centraliseren. Op advies van raadsleden Deodatus en Hagenauw wordt besloten het terrein achter het slachthuis te kiezen aangezien het zand diep uitgegraven kan worden.
Rond 1930 verkeert deze stortplaats in een slechte staat. Ondanks dat de gemeente maatregelen wil nemen en een ophaaldienst wil beginnen blijft dit hier tot 1939 voortduren. De stortplaats wordt dan gesloten.
Bron: R11

1947

Vanaf ca 1947 ontstond ter hoogte van de Korte Bolmert een vuilstortplaats ("Bolhuis") voor de stad Groningen. Hier ontstonden problemen met de hinderwetvergunning en bleek men niet volgens de regels te storen.
In 1950 wordt door de medewerkers van deze vuilstort een babylijkje gevonden.
Er was veel protest tegen de stort. Men bleek ook herhaaldelijk na verzegeling van het terrein doorgaan met storten. Het storten duurde tot ca 1952.
Nu is het een verhoogde enclave binnen de waterberging.

1933: toerisme

In 1933 wil men in Noord Drenthe de mogelijkheden van het Leekstermeer gaan benutten, dit als een gebied om mensen uit stad te laten recreeëren. In februari 1937 worden deze plannen verder aangekondigd, waarbij een badplaats aan de westzijde van het Leekstermeer wordt voorzien via de Jarrense Gouwe (deze weg ligt er nu nog, naar het paviljoen toe.

Verder zou er aan de oostzijde, langs en bij de uitmonding van de Rodense Vaart, een pad worden aangelegd naar badhuisjes.
Er wordt ook gesproken over een verbeterde weg naar Nietap, die eerst na de opheffing der tram aan de verwachtingen kan voldoen.
Ook zijn er wandel- en fietspaden aan zowel noord- als zuidzijde van het Leekstermeer bedacht.

Van deze plannen is sprake geweest tot in ieder geval 1937, maar werd, mede door de oorlog, een andere of geen invulling gegeven.

Later, rond 1966, komen er bij het verval van de Rodervaart weer andere plannen op.

Paviljoen

In 1934 begon Hagendijk aan de westzijde van het Leekstermeer een paviljoen en een aanlegsteiger met verhuur van roeiboten. Het eerste gebouwtje stond op palen. Over een lengte van 40 meter was een badplaats met een zwemstrand ingericht.
In 1942 brandde dit paviljoen echter af.

In 1947 startte Cnossen de zaak weer op.
Er was toen al een kleine kampeerplaats met een paar zomerhuisjes. Vanaf het strand liepen aan weerszijden lange steigers het meer in. Ook stonden er enkele badhokjes naast de zonneweide.
Van het strand is inmiddels niets meer over, er groeit nu alleen maar riet.
(Bron R10)

1947: Uitkijktoren

In 1947 werd aan de Leutingewolderweg een uitkijktoren of luchtwachttoren gebouwd voor de de luchtbescherming of Bescherming Bevolking. Deze is rond 1971 afgebroken.

1893: verkoop zand aan de Vaart


Rond 1900: telephoon route van Roden via Leutingewolde naar Leek


1904: OKK Opvoering in Cafe de Vries


1950: team van OKK


1911: Koninklijke aanvraag stierhouderij Excelsior


1915: Excelsior: verkoop van stier Kapitein


1939: Melk diploma's


Melkbussen op de ring (Bron R11).


Paviljoen Hagendijk (Bron R10).


Beeld van de uitkijktoren BB (Bron De Spiegel)