GESCHIEDENIS

Na 1950

Toeristische ontwikkelingen

In de jaren 60, als de Rodervaart vrijwel geen functie meer heeft, wordt gedacht over het ontwikkelen van het Leekstermeergebied voor toeristische toepassing. Alhoewel het Leekstermeer binnen de gemeente Roden valt heeft deze laatste zelf geen directe toegang. Vooral voor dagjesmensen uit Groningen zou dit een goede trekpleister voor de gemeente moeten zijn.
Er worden plannen ontwikkeld voor het beperkt ontwikkelen van het gebied van de aansluiting van de Rodervaart op het Leekstermeer met o.a. een theehuis, botenhuis en enkele bungalows. Zie krantartikel.
De problemen zijn dat er onvoldoende geschikt zand aanwezig is voor de aanleg van de wegen en huizen, daarnaast moet vanuit oogpunt van natuurbeheer een grote afstand tot het Leekstermeer gehandhaafd worden.
Uiteindelijk zullen deze plannen dan ook stranden.

Rodermarktwagens

Vanaf ca 1963 deed Leutingewolde mee aan het jaarlijkse onderdeel van de Rodermarkt, de praalwagens of ook wel Rodermarktwagens. Een aantal mooie foto's is te zien op de fotosite van Hofman & Hofman

Uitbreiding Roden

Rond 1963 werd een deel van de Rodervaart en de haven gedempt.
Vanaf half jaren zestig (Structuurplan 1966) breidde Roden uit naar de noordzijde. Begon de Leutingewolderweg voorheen bij de melkfabriek of de boerderij van Aukema aan de oostzijde, dit werd onderdeel van industrieterrein van Roden (bijv. Jarino). Ook werd de Ceintuurbaan Noord aangelegd.
In 1975 wordt een bestemmingsplan voorbereid voor een industrieterrein tussen de Leutingewolderweg en de Rodervaart, ten zuiden van wat nu de Rondweg is.

In 1984 sluit de Melkfabriek haar deuren.
In 1985 opent de "Vrijbuiter" op het voormalige haventerrein.

Fietspaden

In 1979 werden "achter" Leutingewolde fietspaden aangelegd om een rondje Leekstermeer-fietsen mogelijk te maken. Hiervoor werd in de Rodervaart ter hoogte van het gemaal "Rodervaart" een fietsbrug aangelegd.
Er worden dan achter de Es van Leutingewolde langs fietspaden aangelegd richting paviljoen Cnossen, de Hemrik en Nienoord.

Rondweg

Door de verdergaande uitbreidingen werd in 1999 een nieuwe rondweg ten noorden van Roden aangelegd. Een deel van de Leutingewolderweg kwam binnen de rondweg te liggen, Leutingewolde was vanaf Roden daarna alleen via een tunnel bereikbaar.
In de IGS-Roden van 2009 wordt ook gesteld, dat "Roden door de aanleg van industrieterreinen met een onduidelijke structuur en de nieuwe rondweg de relatie met het Leekstermeer kwijtgeraakt" is.
(Bron R47).

Waterberging

Begin 21e eeuw was er veel wateroverlast in Noord Drenthe, de beeklandschappen en het lage gebied rond het Leekstermeer. Besloten werd tot de aanleg van de waterberging, Waterberging de Onlanden genoemd. Deze werd vanaf 2008 aangelegd en afgerond in 2013. Onderdeel hiervan is dat een groot deel rond het Leekstermeer als overloopgebied fungeert, daarbij tevens als natuurreservaat wordt gezien en dus niet meer beschikbaar is voor boeren of publiek. Eigenlijk wordt de situatie van voor 1850 weer teruggebracht.

Rodermarktwagen Venetië
Vlnr: Ab Gleisteen, Jan Torensma, Roel Rozema, Gerlien Baving,Bennie Amerika en Hendrik van der Schans in de gondel.
(Bron R54).


De voormalige boerderij van Aukema, nu lokatie van de Vrijbuiter.
(Bron R11).
Melkritten aanbesteding 1974 en 1979
(Bron R05).


Melding vaan aanvraag bestemmingsplan Rodervaart
(Bron R05).


Fietsbrug over de Rodervaart


Onlanden: werk in de Goltboorn (links het Kortlingsbos)


De Bolmert: nu ondergelopen