Naar website
Klik op de pijlen om verder te gaan

Bewoning - RING 27

1877-1879

Het perceel en huis was in eigendom van Pieter Dirk en Jan Wilmzoon Kymmell.
In 1877 wordt een aanvraag voor bouw van een huis gedaan door Kymmell.
(Bron R04).
Het werd voor het bestaande huis gebouwd (nu afgebroken).

Adresnummer was toen nr. 337 / 328.
Bewoners waren: Getrouwd in 1876 met:
 • Martha Aardema (Ureterp, 1855)
Hun kind was:
 • Geertruida Venema (Leutingewolde, 1877), dochter
Het gezin vertrok voor 1879 naar Leutingewolde 328.

1899

Adres was nr. 338.
Het gezin van Pieter Venema kwam terug en bestond toen uit:
 • Pieter Venema
 • Martha Aardema
en hun kinderen:
 • Geertruida Venema
 • Jantje Venema (Zevenhuizen, 1879), dochter
 • (1) Fokke Venema (Zevenhuizen, 1883), zoon
Later werd hier geboren:
 • Willemina Venema (Leutingewolde, 1891), dochter
Inwonend was:
 • Lammert Waterberg (Leek, 1825 - Leutingewolde, 1901)

1915

Adresnummer was nr 337.
Bewoners waren: Getrouwd in 1914 met
 • Fokje Postmus (Doezum, 1884)
Hun kinderen waren:
 • Pieter Venema (Leutingewolde, 1915), zoon
 • Jan Venema (Leutingewolde, 1916), zoon
 • Martha Venema (Leutingewolde, 1920), dochter
 • Gerrit Venema (Leutingewolde, 1926), zoon
Inwonend was:

1927

In 1927 wordt de woning compleet verwoest door brand (ref Nieuwsblad 1927).. Daarna wordt de woning aanbesteed en onder architectuur van J. Boelens te Assen worden gebouwd door S. van den Bos te Haulerwijk.

1945

Bewoners waren: Getrouwd met:
 • Emke Schuil (, 1917)

1946

Daarna kwamen uit Opende:
 • Stamboom Marten Dijk (Opende, 1900 - Leutingewolde, 1978), landbouwer
Getrouwd in 1924 met:
 • Aafke Nijboer (Opende, 1899 - Leutingewolde, 1979)
Hun kinderen waren:
 • Gerrit Dijk (Grootegast, 1924)
 • Antje Dijk (Marum, 1926)
 • Lutske Dijk (Marum, 1928)
 • (1) Eeuwe Dijk (Marum, 1932 - Leutingewolde, 1988)
 • (2) Lubbert Dijk (Marum, 1934)
 • Trientje Dijk (Marum, 1939)
Lutske met haar man
 • Klaas Visser (Leutingewolde, 1928)
en hun hier geboren kind:
 • Aafke Visser (Leutingewolde, 1951)
hebben nog een tijdje ingewoond.
(1) Eeuwe en (2) Lubbert worden na 1979 de pachters.
Eeuwe trouwde met:
 • Sjaan van der Wou (Den Haag, 1944)

Eigendom

Het eigendom gaat over in:
1949 naar Georg Rudolph Wolter Kymmell;
1989 naar Georg Rudolph Wolter en Johannes Rudolphus Kymmell;
1993 naar Johannes Rudolphus Kymmell

1998


(2) Lubbert Dijk was al de pachter en koopt de woning en bijbehorende percelen.


Anno 2013


de achterschuur


en van de zijkant.