Naar website
Klik op de pijlen om verder te gaan

Bewoning - RING 21

Eerste bronnen

Van 1691 tot 1693 staat hier Albert Florijs geregistreerd.
In 1742 en 1754 staat hier vermeld: Jantijn (later Jantien) Aukema, in ceuter bedrijf. Jantien bezat in 1742 ook een lege ceuterie aan het westeinde. Jantien is familie van Floris, ze bezit blijkbaar ook de familie naam.

In 1764 staat hier Floris Aukema (als ceuter) geregistreerd. Vanaf 1774 heeft hij vier paarden.
Floris kreeg bij zijn geboorte de familienaam (dat was dan "den moederlijken achternaam") Aukema mee.

1755 - 1800

Florys trouwde 1755 met:
 • Aaltien Egberts (Steenbergen, 1725 - 1759)
Hun kinderen waren:
 • Hinderkien (Leutingewolde, 1756 - 1757), dochter
 • Luitien (Leutingewolde, 1757), zoon
 • (1) Egbert (Leutingewolde, 1759 - 1805), zoon
Florys hertrouwde in 1765 met:
 • Lammechien Smeenk (Steenbergen, 1735 - Leutingewolde, 1800)
Hun kinderen waren:
 • Hinderkien (Leutingewolde, 1767 - 1774), dochter
 • Roelof (Leutingewolde, 1768 - 1798), zoon
 • Jan Floris (Leutingewolde, 1772), zoon
 • Hinderkien (Leutingewolde, 1775), dochter

1800 - 1805

(1) Egbert bleef op de boerderij wonen Hij trouwde 1800 met:
 • Eeffien Pieters Aukema (Roden, 1763 - Roden, 1831)
Hun kind was:
 • (2) Floris Egberts Aukema (Leutingewolde, 1801 - 1829), zoon

(1811-) 1829

Adresnummer was toen nr. 95.
Bewoners waren: Getrouwd in 1820 met:
 • Aaltien Roelfs Weering (Roderwolde, 1796)
Hun kinderen waren:
 • Eeffien Floris (Zulthe, 1821)
 • Egbert Floris (Zulthe, 1822)
 • (3) Annechien Floris (Zulthe, 1824)
 • Roelf Floris (Zulthe, 1825 - Leutingewolde, 1827)
Inwonend waren:
 • Willem Hendriks Boer (Roden, 1812), boerenknecht
 • Hiltje Jeichies de Vries (Leek), dienstmeid
 • Ninkien (Nenkien) Stoffers Sietsema (Foxwolde, 1812), dienstmeid

1846-1874

Adresnummer was toen nr. 110.
Pas in 1851 werden ze ook de eigenaar bij vererving.
Bewoners waren toen:
 • (3) Annechien Floris
Getrouwd in 1846 met:
 • (4) Sikke Jans Datema (Roderwolde, 1821 - 1876), oliemolenaar
Hun kinderen waren:
 • (5) Floris Sikkens (Leutingewolde, 1848), zoon
 • Hinderkien Jans (Leutingewolde, 1847), dochter
 • Aaltien Sikkens (Leutingewolde, 1850), dochter
 • Jantien Sikkens (Roderwolde, 1852), dochter
 • Jan Sikkens (Roderwolde, 1854), zoon
 • Eeffien Sikkens (Roderwolde, 1856), dochter
 • Renske Sikkens (Roderwolde, 1858), dochter
 • Egbert Sikkens (Roderwolde, 1861), zoon
Inwonend waren:
 • Grietien Hindriks Datema (Roden, 1821)
 • Thijs (Matthijs) Harms Ipema (Roden, 1813), boereknecht; trouwde met Trijntje Willems Breemhaar
 • Roelfien Willems Breemhaar (Roden, 1823), dienstbode
 • Jantien Tonnis Brink (Roden, 1830), dienstbode

1874 - ca 1895

Adresnummer was toen nr. 128.
Bewoners waren: Getrouwd in 1874 met:
 • Catharina Aukema (1850 - Leutingewolde, 1880),
Hun kinderen waren:
 • (6) Annechien (Leutingewolde, 1875), dochter
 • Aaltien (Leutingewolde, 1876), dochter
 • Everdina (Leutingewolde, 1877), dochter
 • Sikke (Leutingewolde, 1878), zoon
Oud familie:
 • Steverijn Krijthe Datema (Roden, 1800 - Leutingewolde, 1874), oom van (4) Sikke Jans
 • Sikke Steverijn Datema (Roden, 1847), zoon van Steverijn en landbouwer
 • Jacob Steverijn Datema (Roden, 1850), zoon van Steverijnen landbouwer
Inwonend waren:
 • Jan Wilkens (Vries, 1854), boerenknecht
 • Hendrik Siegers (Roden, 1864), boerenknecht
 • Jantje Been (Roden, 1842), dienstbode
 • Reinder Deknatel (Smallingerland, 1849), landbouwer (ingekomen in 1880; verhuizen naar lw 306)
 • Akke Vossema (Marum, 1859)
 • Peter Meiboom (Leek, 1836), boerenknecht (vertrok 1862)
 • Antje Alberts Liewes (Leek, 1832), dienstbode
 • Geessien Teunis Been (Roden, 1844), dienstbode
 • Maaike Smit (Roden, 1815), weduwe (vertrok 1862)
 • Geert Geerts de Vries (Roden, 1841), boerenknecht
 • Anna Palthe (Roden, 1842), (vertrok 1864)
 • Jopkien Jans Talens (Roden, 1848), dienstbode
 • Heddelina Wieringa (Aduard, 1850), dienstbode (1868 - 1869)
 • Willemke Eekhof (Leek, 1858), dienstbode (van 1874-1877)
Het gezin Datema vertrok toen rond 1880 naar Roderwolde.

1880 - 1893

Nummmer was 265 / 306.
Bewoners waren: Getrouwd in 1880 met:
 • Akke Vossema (Nuis, 1859)
Hun kinderen waren:
 • Fokke (Leutingewolde, 1881), zoon
 • Ubel (Leutingewolde, 1882), zoon
 • Akke (Leutingewolde, 1884), dochter
 • Roelina (Leutingewolde, 1886), dochter
 • Jacob (Leutingewolde, 1888), zoon
 • Lamke (Leutingewolde, 1890), dochter
 • Reinder (Leutingewolde, 1891), zoon
Ze verhuizen naar Grootegast.

1893 - 1903

Adresnummer was toen nr. 306.
Bewoners waren: Getrouwd in 1881 met:
 • Maaike Meinema (Niebert, 1861)
Hun kinderen waren:
 • Grietje Ipema (Niebert, 1884), dochter
 • Lamke Ipema (Bakkeveen, 1886), dochter
 • Jantje Ipema (Bakkeveen, 1889), dochter
 • Egebrt Ipema (Bakkeveen, 1890), zoon
 • Fokje Ipema (Bakkeveen, 1893), dochter
 • Jan Ipema (Leutingewolde, 1895), zoon
 • Paulus (Leutingewolde, 1898 - 1898), zoon
 • Sapke Ipema (Leutingewolde, 1899 - 1899), zoon
 • Sapke Ipema (Leutingewolde, 1902), zoon

1903 - 1906

Adresnummer was toen nr. 340.
Bewoners waren: Getrouwd in 1900 met:
 • Grietje Kruijer (Middelbert, 1874),
Hun kinderen waren:
 • Aaltje (Garmerwolde, 1901), dochter
 • Menje (Leutingewolde, 1904), dochter
 • Janna (Leutingewolde, 1906), dochter

1906 - 1968

In 1906 wordt de woning toebedeeld aan Eeffien Datema (dochter van Sikke Jans Aukema en Annechien). De woning wordt pas in 1929 eigendom van (6) Marius Gerhardus. In 1930 wordt de behuizing afgebroken en opnieuw gebouwd.
Vanaf 1906 werd het bewoond door Getrouwd in 1908 en woonde er vanaf die tijd met:
 • (6) Marius Gerhardus Vroom (Glimmen, 1883 - Leutingewolde, 1967)
Hun kinderen waren:
 • Jan (Leutingewolde, 1907), zoon
 • Eeffien (Leutingewolde, 1908), dochter
 • Jan Evert (Leutingewolde, 1910), zoon
 • Alje Marius (Leutingewolde, 1912), zoon
 • Roelf Jan (Leutingewolde, 1914), zoon
 • (7) Jan Sikke (Leutingewolde, 1916), zoon
 • Gerhardus (Leutingewolde, 1918), zoon
 • Aaltien (Leutingewolde, 1920), dochter; zie Westeinde
 • Floris (Leutingewolde, 1921), zoon
(6) Marius en (7) Jan Sikke (Overleden Roden, 1977) en vrouw Geertje Hamstra (Roden, 1918 - Roden, 2006) hebben hier gewoond tot 1968.
Ze kregen hier hun kind:
 • Ibo, zoon
In 1930 is het woonhuis verbouwd, onder architectuur van Hillebrands en Zondag, door Knoop te Marum voor de somma van 4940 gulden .

1968

Adresnummer was toen 34.
In 1968 is er een boeldag van de gehele boerderij inventaris.

Vanaf 1968 woonden hier vanaf de Ring 15:
 • Riekele de Boer (Donkerbroek, 1930), veehouder
 • Alberdina Stel (Leutingewolde, 1931)
Hun kinderen waren:
 • Johannes (Leutingewolde, 1956)
 • Jannie (Leutingewolde, 1958)
 • Lukas (Leutingewolde, 1962)
 • Heiko Jelle (Leutingewolde, 1968)

1971

Adresnummer was toen nr. 34.
Het huis werd gekocht door (8) Albert Baving, die er later ook ging wonen. Vanaf 1971 werd het bewoond door: Getrouwd met:
 • Aaltien Noord (Foxwolde, 1921)
Hun kinderen waren:
 • Freerk (Roden, 1943)
 • (8) Albert (Roden, 1945)
 • Jantin Janna (Roden, 1947)

1980

Adresnummer was toen nr. 34.
Vanaf 1980 werd het bewoond door de zoon: Getrouwd in 1967 en woonde er vanaf die tijd met:
 • Jantje Greving (Oude molen, 1947)
Hun kinderen waren:
 • Gerlien Alie (Leutingewolde, 1968), dochter
 • (9) Hendrik Johan (Leutingewolde, 1969), zoon
 • Freerk (Leutingewolde, 1976), zoon

1998


Vanaf 1998 werd het bewoond door de zoon:
 • (9) Hindrik Johan Baving
Getrouwd in 1998 en woonde er vanaf die tijd met:
 • Jolande de Weerd


Leutingewolde 34 rond 1950,
hier nog met zandstraat naar achteren.

Hier achter liep een smal pad tot op de Esch.


boedeldag 1971 De Boer
(Bron R05).Anno 2004.