Bossen / Woldengebied


Op onderstaande Shaded relief kaart (Bron R41) is de bomenverdeling in het gebied goed te zien:
  • Ten zuiden van het Leekstermeer is het gebied vrijwel boomloos
  • Vlak ten noorden van Leutingewolde bevinden zich alleen een paar kleinere, zoals het Elzenbroekbos bij de Hooilandse laan. Latere aanplanten, zoals het Kymmels en Kortlings bos, Anemonenbos en de Nijkampster bossen zijn ten behoeve van houtkap.
  • Rondom Leutingewolde nemen de boswallen toe

Groot Noordholt

Een van oorsprong groot bos is het Noordholt of Noordhout geweest, bestaande uit het Kleine Noordholt (ten westen van de Bitse) en het Groot Noordholt (de oostzijde), dat tussen Leutingewolde en de Zultheres ligt.
Dit bos is in de loop van de tijd, zeker tussen 1925 en 1935, vrijwel geheel gecultiveerd, er rest slechts nog het kleine, noordelijke deel van, het Valkenveldse Bos of nu Valkenveld, waar vroeger door de heren van Nienoord (Van Ewsum, rond 1560) valkenjachten gehouden werden.

Zie ook de Topografische kaarten hieronder.

1800

1903

1935

Kortlingsbos, met bankje en water
Wallen in het Noordholt


Uitkijkend over het Grote Noordholt.

Noordzijde van het bos, overgaand in boswallen