Heide

Er was eind 19e eeuw nog veel on-ontgonnen gebied, veelal veenachtige grond en heide.
Veel niet-landbouwers pachtten delen van deze stukken grond en onderhielden hun stukje landbouwgrond voor eigen gebruik, langzamerhand werden deze gebieden zo ontgonnen.

De Harreveense Stukken

Dit is wat nu de Haarvenen is.
Dit gebied strekte zich uit ten zuiden van het Oosteinde (dit was toen een zandpad dat naar Foxwolde liep) naar De Groeve bij Foxwolde tot en met de weg Roden-Peize.
De Haarveense weg liep er dwars doorheen.

Tegen het einde van de 19e eeuw was een groot deel ontgonnen. Vanaf het Oosteinde was er al veel land bijgewonnen. In 1926 was het deel aan de Leutingewoldse kant van de Rodervaart geheel ontgonnen.
Een klein stukje aan de oostzijde van de Rodervaart is nog steeds niet ontgonnen (zie foto onder).

Het Oost-Roderveld

Dit stuk was het zuidelijke deel van het Haarveense veld en werd ook het Oost-Roderveld genoemd.
Dit gebied werd pas vrij laat, na 1900 tot ca 1940, ontgonnen.

Holbargen

Dit stuk was zuidwestelijk vanaf het Westeinde te vinden en was het noord-oostelijke deel van het grotere Roderveld (nu Nieuw Roden).
Dit gebied was in 1926 geheel ontgonnen.
1903


1926


1935

(Bron R01).