Korte Bolmert

Een klein deel van de Bolmert, de Korte of Kleine Bolmert, is een laag stuk land geweest. Het was een stuk moeras-achtig land en werd niet gebruikt als hooiland of anderszins, zie ook het donkergroene deel van de kaart hiernaast. De aanleg van de Rodervaart werd schuin door dit stuk gepland.

Vuilstort

Vanaf ca 1947 ontstond ter hoogte van de Korte Bolmert een vuilstortplaats voor de stad Groningen. De Korte Bolmert was voordien een moerasachtige plaats, waarschijnlijk door de erg lage ligging ervan, en was niet als hooiland in gebruik.

Begin jaren vijftig werd dit vuilnisstortplaats Bolhuis genoemd.
Aanvankelijk begon de firma Bolhuis met storten met afval aangevoerd per bootvanaf van de gemeente Groningen, dit ondanks deze af te dekken en zonder een geldige hinderwetvergunning. Het storten gebeurde aan beide zijden van de Rodervaart, aan de oostzijde van de vaart was een zwaaikom.
Er was veel protest tegen de stort. Men bleek ook herhaaldelijk na verzegeling van het terrein doorgaan met storten. Het storten duurde tot ca 1952. De vuilstort was een hele bult geworden.

In 1976 wordt het gebied geveild met de volgende omschrijving, zie advertentie. Het gebied werd De Belt genoemd.

Inrichtingsplan afwatering

De waterhuishouding van de vuilstort is in 2011 buiten het waterbergingsgebied gehouden om mogelijk weglekken te voorkomen, er is een bemaling aangebracht en de sloten rondom zijn aangesloten op het gemaal bij de Rodervaart.
Een stuk vuilstort is afgegraven, waarna deze is afgedekt met een leeflaag en met grasmengsel bezaaaid. Verder is het gebied er vlak rondom afgeplagd.

De Korte Bolmert.
(Bron R01)
Zie ook de projectie van de (latere) Rodervaart.


De vuilstort.
Rechtsboven de oude zwaaikom.
Aan de oostzijde de vroegere woning van Munting.


Het begin van de stort.


Een oude zwaaikom als losplaats.


Een vervallen kraanfundering (?) voor het ontschepen van afval.


1976: de veiling van het gebied. Er wordt nog niet over sanering gesproken of zelfs niet naar verwezen.