Website gemaakt met:

CoffeeCup Html-editor

CoffeeCup HTML Editor

Referenties

Bij deze website heb ik gebruik gemaakt van de volgende zaken:
 • R01: Militaire en stafkaarten (vanaf 1855) of delen daarvan
 • R02: Watwaswaar, tegenwoordig hisgis.nl, voor topografische en kadastergegevens
 • R03: Topografische kaart 2009
 • R04: Drents archief, voor historische gegevens en archiefstukken
 • R05: Koninklijke Bibliotheek, de digitale versie voor artikelen uit oude kranten, tegenwoordig Delpher
 • R06: Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze; Jeroen Zomer (RUG), 2016; ISBN: 978-90-367-9061-1
 • R07: Geni, de Genealogische informatie en stambomen site
 • R08: Alle Drenten, de Drentse genealogie- en personendatabank
 • R09: Wie-was-wie, de Nederlandse Genealogie databank
 • R10: Website Nietap-Terheijl, voor historische gegevens uit dezelfde streek
 • R11: Historische vereninging "Roon"
 • R12: Dorpsbelangen Roderwolde, inclusief De Wolmer
 • R13: Bezaaide landen-register (1612), zie R04
 • R14: De gewapende Burgermacht in Drenthe in 1797 en 1798, Stichting Voorouderonderzoek Drenthe.
 • R15: Haardstedenregisters voor bewoningsinformatie van 1691-1804, zie R04
 • R16: Doopregister van de Nederlands Hervormde Gemeente te Roden en Roderwolde, 1714 - 1811 (Uitgave Historische Vereniging "Roon")
 • R17: Bevolkingsregisters van Roden, periode vanaf 1830-1932; verzameld en geordend door J. Fonk / H. Doedens (Uitgave Historische Vereniging "Roon")
 • R18: Geslachts- en familienamen in "Van Patrönymica en geslachtsnamen in Drente", E. J. TH. A. M. van Emstede, 1943
 • R19: Landschapsgeschiedenis van Roderwolde; Jeroen Zomer (RUG)
 • R20: Boeren op het Drentse zand 1600 - 1910, J. Bieleman, Wageningen, 1987
 • R21: Een familiegeschiedenis (Datema); Hendrik Datema, 1999
 • R22: Verzamelinventaris van de archieven van waterschappen, bijbehorend Overzicht van bestuurs- en personeelsleden waterschap Leutingewolde, drs. A.L. Hempenius 2009, ISBN: 978-94-90279-05-9
 • R23: Fotoverslagen van Zultherbitse (bestaat niet meer)
 • R24: Fotoverslagen van Natuurrijk Roden (bestaat niet meer)
 • R25: Bijdragen en aanvullingen over natuur en omgeving van Albert Hummel
 • R26: Historia Forestis (Nederlandse bosgeschiedenis), J. Buis (1985); Proefschrift LUW, ISSN 0511-0726
 • R27: Site van Noorderzijlvest
 • R28: 'De Noord-Drentse hopteelt', R. A. Drenthe, 1981
 • R29: Archieven Familie van Ewsum 1350 - 1646, ref 0598
 • R30: Attestatie archieven Marum
 • R31: Hervormde Predikanten sedert de hervorming tot 1861 (met aantekeningen), T.A. Romein, 1861
 • R32: Reglement van het Nijeslooter Zijlvest , 1670
 • R33: Etten binnen de Etstoel Noordenveld, periode 1602-1790, Homan website
 • R34: Grondschattingslijsten Roden, 1450 en 1546
 • R35: Ontgonnen verleden Regio Groningen, 2009
 • R36: Goorspraken van Drenthe, Noerdenvelt
 • R37: Roon, H. Notenbomer
 • R38: Volkstellingen, diverse jaartallen
 • R40: ogd0340: Registrum pensionis capituli Trajectensis. Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht
 • R41: Hoogte- en reliefkaaarten van Nederland AHN
 • R42: Notulenboek Gereformeerde kerk: verdeling van de gemeente
 • R43: 30-e en 40-e Penningen, zie R04
 • R44: Regesten over de visverdelingen op het Soltemeer en het toezicht daarop (1449)
 • R45: Archieven Aduarderzijlvest, 1382-1864
 • R46: Artikelen Leutblad, Elly van PagĂ©e
 • R47: Leven van de melkfabriek Roden-Zevenhuizen, J. Aukema
 • R48: Drentse Volksalmanak, diverse jaartallen
 • R49: Grondschatting-registers (1738 - 1752)
 • R50: mijn ouders, voor hun kennis omtrent de periode 1930 - 1971.
 • R51: Luink Venema en Kees van der Meulen over kadastrale gegevens en veldnamen.
 • R52: Luink Venema over bewoning op de Ring en Turfweg.
 • R53: diverse oud-Lukk'nwolmers voor hun inbreng, kennis en gegevens.
 • R54: Fotosite Hofman & Hofman
 • R55: Bijker site over de molen
 • R56: Dorpshistorie.nl over dorpshistorie in Drenthe
Laatste update:
1 januari 2019

Lukas de Boer