VELDNAMEN - Hagen, Noordholt en Dobben

Dit deel was vroeger kadastraal geen onderdeel van Leutingewolde (sectie L), maar van Sectie I.
Omdat de Turfweg wel deel uitmaakte van Leutingewolde en het noordelijke deel van de Hagen / Dobben ook onderdeel was van het boerenleven in Leutingwolde, heb ik dit gebied grotendeels toch meegenomen.