Het begin ...

Ikzelf, Lukas de Boer, als beheerder van deze site, ben geboren in Leutingewolde, toen nog op Leutingewolde 31 ofwel Ring 15. Ik schets hierbij de oorsprong van mijn familie in en naar Leutingewolde.

De oorsprong van zowel mijn familie alsook de familie-boerderij in Leutingewolde begint met de Douwessen uit Foxwolde rond 1700. Men had toen nog geen formele achternaam alhoewel dat in dit geval bij de opvolgende generaties wel zo lijkt.

Jan Douwes (I)

De eerste naam die gevonden wordt in de haardstedenregisters vanaf 1742 is Jan Douwes. Volgens de volgorde van inventaris zou deze op of vlakbij de aangegeven lokatie gewoond moeten hebben.
Er is geen directe herleiding tot de verdere opvolgende familie, maar gezien dezelfde woon-lokatie neem ik aan dat dit de vader moet zijn van de volgende Jan Douwes.

Jan Douwes (II)

Één van de kinderen van deze Jan (I) was Jan Douwes (II), getrouwd met Liesabet Jans uit Foxwolde. In dit gezin zijn er 4 kinderen (bekend), waarvan zoon Jan Douwes de oudste is:
  • Jan Douwes (III) (1726, Foxwolde)
  • Froukjen (1727, Foxwolde)
  • Douwe (1731, Foxwolde)
  • Jacob (1733, Foxwolde)
In de plaats Roderwolde op ca 2 km afstand woonden ook een Jan Douwes en Elizabet Jansen, deze kregen kinderen in dezelfde periode. Aangezien zij beide hun kinderen in de kerk van Roderwolde lieten dopen was het terugvinden van de voorouders erg verwarrend.

Vanaf 1742 wordt deze haardstede (Jan Douwes (II), als meier van H.W. geboren mevrouw Konincks, hebbende 2 peerden) blijvend vermeld.

Jan (Jans) Douwes (III)

Zoon Jan Douwes (III) trouwt met Roelofje Hindriks (uit Roden), ze blijven wonen in Foxwolde. Hieruit komen drie kinderen voort:
  • Hindrik Jans (Foxwolde, 1767)
  • Jan Jans (IV) (Foxwolde, 1771)
  • Douwe Jans (Foxwolde, 1775)

In 1774 wordt er naast deze haardstede een nieuwe haardstede, aangemerkt als Jonge Jan Douwes, als ceuter bedrijf, vemeld. Waarschijnlijk is dat zoon Jan Douwes (III) een boerderij (Kad. nr D338) naast de eerste boerderij heeft gezet.
Ze stonden aan wat nu de Roderwolderweg nr 23 en 25 is (toen nr 118).
Deze twee staan naast elkaar genoteerd (zie op de kaart hiernaast), maar welke boerderij er het eerst bewoond werd is waarschijnlijk (Kad. nr. D345, oostelijk huis).

Vroeger liep de doorgaande weg van Roden naar Groningen via Roderwolde aan de andere zijde (oostzijde) van het huis, hierdoor lijken beide huizen ver van de (later aangelegde) weg te staan maar was dat in die tijd dus aan de weg.

Jan Jans Douwes (III) blijft dus naast zijn ouders wonen.
De beide andere zonen, Douwe Jans en Hendrik Jans, beginnen in Leutingewolde een nieuwe bestaan.

Zie hier het deel van de stamboom van Jan Douwes.

Klik op de pijlen, dan kan je de plaatsen zien waar mijn voorouders hebben gewoond. Met Streetview kan je ze ook vanaf de weg bekijken.


Kaart van Foxwolde, met de oude weg van Roden naar Roderwolde, hier woonden de Douwes-sen aan.
1 = originele boerderij, 2 = latere bijbouw.


Grondbezit van Jan Douwes rond 1832.
Links Leutingewolde.
Bron: Kadasterkaarten HisGis