Eerste generatie in Leutingewolde

De beide andere zonen van Jan Douwes, Douwe Jans en Hendrik Jans, beginnen in Leutingewolde een nieuw bestaan. Ze staan eerst samen vermeld (dus niet separaat) bij de inning van de Roggegelden rond 1808 - 1810 als meier van Henderikus Krijthe, wat doet vermoeden dat ze samen op een boerderij zaten en pachtten van de buurman.
Uit bevolkingsregisters, maar niet uit kaarten, blijkt, dat er naast de Ring 19 een woning heeft gestaan, bewoond door Bartelt Oukema (of Aukema) en zijn dochter Jantien en man Henderikus Krijte. Deze hebben echter geen kinderen, waarna de boerderij rond deze tijd dus leeg zou kunnen zijn.

Volgens kaarten stond de Ring 17 er rond die tijd al, de Ring 15 is volgens het verloren opschrift op de boerderij in 1824 gebouwd. Rond 1832 hebben beide daar een eigen, naast elkaar gelegen boerderij (resp. de Ring 17 en Ring 15).

Zie ook de situatieschets hiernaast.

Hendrik Jans

Hendrik Jans trouwt in 1810 met Knelsien Jans Douwes (Roden). Knelsien overlijdt al in 1811, waarschijnlijk in het kraambed van een tweeling, die daarbij (ook) overlijden.
Hendrik Jan hertrouwt in 1813 met Jantien Berends Popken (Yde). Hier komen er vier kinderen, waarvan er twee vroegtijdig overlijden. Dit zijn de voorvaderen van de vele generaties Douwes uit Leutingewolde.

Douwe Jans

Douwe Jans trouwt in 1813 met Hiltje Geerts (Boekes), geboren in Leutingewolde ( Ring 23), toen wonende te Foxwolde.
Ze belanden uiteindelijk op de Ring 15. De originele boerderij stamt volgens het opschrift met ijzeren muurankers aan de achterzijde van de boerderij hing uit 1824. Dit opschrift, deze ijzers, is bij de verbouwing in 1955 door mijn ouders verwijderd bij de verbouwing van de woning.

Ze krijgen drie kinderen:
  • Roelfien (Leutingewolde, 1811 - 1811)
  • Geert (Leutingewolde, 1812)
  • Roelfien (Leutingewolde, 1813)
Geert bleef ongetrouwd en inwonend, samen met zijn huishoudster en nicht Willemke Holtrop.

Zie hier het deel van de stamboom van Douwe Jans.

Situatie rond 1820:
1: Hendrik Jans
2: Douwe Jans
3: Hinderikus Krijthe


Deel uit de Roggegelden van Roden 1809, belasting over de opbrengst van land (Rogge, haver)
Hierin worden Hendrik en Douwe Jans samen vermeld, als meijer (huurder) van Henderikus Krijthe.
(Bron R11)


Grondbezit van Douwe Jans Douwes rond 1832.


Grondbezit van Hendrik Jans Douwes rond 1832.