Hindrik Lucas Stel

De oudste zoon van Lucas Hindriks Stel, Hindrik Lucas Stel, komt uiteindelijk op de boerderij in Leutingewolde terecht. Hij trouwt met Janna Schuring, dochter van Jan Cruims (of Cruimens) Schuring uit Steenbergen.
De Schurings (of Schuirings) woonden op een van de twee boerderijen aan de hoofdweg (Kad. nr. G138), volgens de kaarten lijkt het waarschijnlijk dat deze niet meer bestaan. De nu bestaande behuizing (nr 30 of 32) lijkt ernaast te zijn gebouwd, maar staat wel op hetzelfde grondgebied.
Jan Cruims' andere dochter Aaltien trouwt met Jan Arends uit Foxwolde.
Hendrik Lucas was lid van het bestuur van Waterschap Leutingewolde van 1885 tot 1904, het laatste jaar als voorzitter.

De vijf kinderen van Hindrik Stel en Janna Schuring worden alle geboren op de boerderij van Ring 15.
  • Roelfien (1866): trouwt met Teunis Willems, ze gaan wonen te Steenbergen
  • Martien (1874): trouwt met Hendrik Ensing, ze gaan wonen te Peize
  • Hillechien (1875): trouwt met Albert Willems (Foxwolde, broer van Teunis). Ze gaan wonen op de Ring 2 (ca 1907)
  • Jan Cruims (1877): trouwt met Jebbechien Boer. Ze blijven wonen op de Ring 15
  • Lucas (1887)
Zie hier de stamboom van Hindrik Lucas Stel.

Na de dood van Hindrik Stel (1907) krijgt Jan Cruims Stel de voogdij over Lucas toegewezen.
Als Lucas als laatste in 1922 trouwt met Janna Berends (geboren te Onnen, toen wonende aan het Roder Oosteinde, kad. nr. E54), laten Jan Cruims en Jebbechien in Foxwolde een nieuwe boerderij zetten en vertrekken als gezin daarheen in 1923.

Situatie Steenbergen rond 1832: beide woningen op naam van SchuringDe graven van beide ouders.1906: Waarschuwing aan jagers
Stel, Willems en Wolthuis