Dit is de situatie vóór de aanleg van de waterbergingen in de Onlanden.
Actuele waterkaarten zijn te vinden op de site van Noorderzijlvest.
Water is in Leutingewolde te vinden als:
  • De Gouwes en aanverwante afwateringen
  • De Bitse, een stroompje dat vanaf het Roderveld naar het Leekstermeer loopt
  • De Rodervaart, deze is aangelegd rond 1890 en loopt dwars door het stroomgebied van de Gouwes
  • Het Leekstermeer