Bitse

Oorsprong

De Bitse is een watertje, dat door of langs Leutingewolde stroomt, niet te verwarren met de Roner Bitse, die dwars door Roden liep en een slechte naam had.
Ze komt vanaf het hogere en noordelijke deel van het Roderveld of Maatlanden, waar vroeger het herstellingsoord De Zulthe stond. Daarna gaat ze langs de west- en noordkant van de Zultheres, langs De Tilkamp, door het Groot Noordhout en oostkant van De Dobben en Dobberesch langs.
Dit deel heette vroeger (en misschien ook nu nog) Zultherbitse.

Vanaf hier treedt veel verval op (ca 1.5 meter). In Leutingewolde gaat ze onder de Turfweg door, vlakbij de Ring, en loopt een deel parallel aan het Westeinde.

Verdere loop

Op oudere kaarten valt te zien, dat ze vanaf hier oostwaarts, door de Sielanden ten zuiden van de Es van Leutingewolde langs, en kruist daar de Oosteinderlaan. Uiteindelijk waterde ze af via de Foxwolder Tocht in de Middelgouwe, die vroeger verder westwaarts doorliep dan nu.

De huidige afwatering van dit deel van de Bitse is naar het gemaal Leutingewolde aan de Rodervaart.

Buiten Bitse

Het deel westelijk en zuid-westelijk van de Es van Leutingewolde watert af via de Buiten Bitse, deze loopt naar het noorden en watert af naar de Jarrense Gouwe en dan westelijk richting gemaal Sipkema bij de Leekstervaart..

Vanaf de Zultheres


bij het Noordholt


Veel verval hier (ca 1.5 m)


Bitse in de Sielanden, vanaf het Westeinde


Richting Rodervaart.