Het dorp bestaat uit een centrale ring-weg, De Ring. Op deze Ring sluit een aantal wegen aan, die Leutingewolde verbindt met de omliggende dorpen, zoals:
  • de Damweg (die loopt via de Haarveensedijk naar de Peizerweg),
  • Leutingewolderweg (aansluitend op de Kanaalstraat in Roden) en
  • de Turfweg (die loopt naar de Santeeweg naar Nietap / Leek)

Vanaf De Ring lopen er twee kleine wegen of aftakkingen, het Westeinde en het Oosteinde (staat niet op de kaart aangegeven).
De laatste en noordelijkste aftakking is de Oosteinderlaan, doodlopend in de richting van het Leekstermeer, geheel onbewoond.


Legenda

Hoofdwegen: rood
Onverharde / zandwegen: geel
Verdwenen wegen: grijs
Fietspaden: blauw
Je kan de kaart in en uitzoomen.