Ontwikkeling

Voor 1800 lag Luttingewolde vrij geïsoleerd van de hoofdplaats waar het volgens rechtspraak indeling bij hoorde: Roden.
Leutingewolde lag op ca 200 meter vanaf de doorgaande weg Foxwolde - Nietap (Haarveense weg en Turfweg). De weg naar Roden is op de 1811-kaart aangegeven als een smallere (moeilijker begaanbaar?) weg. Het was bereikbaar via de westelijke tak van de ring.
Leutingewolde had twee bewoningskernen: aan het Westeinde en het noordelijke deel van de Ring. Verder stonden aan de Turfweg ook nog een aantal huizen, deze vielen ook onder Leutingewolde.

1811

De doorgaande weg of hoofd-route liep door vanaf het Westeinde (links, met daaraan twee woningen) via de (Oude) Middenweg naar het Oosteinde. Het Oosteinde loopt verder langs de Haarvenen richting de Groeve / Foxwolde en is hier nog onbewoond.
Het geribbeld lopende stuk ten oosten van deze huizen werd de Breede Brink genoemd. Op de kaart van 1832 staat ook de Brink aangegeven op de splitsing bij de weg naar Roden.
De Bitse stroomt vanaf hier nog oostwaars.

Zoals hier te zien is staan ten noorden van de Middenweg de meeste woningen, in een soort halve-maan vorm. De Ring is hier dus nog niet rond. Op deze kaart is er geen weg voorlangs de boerderijen aangegeven, maar op latere kaarten wel weer (zie hiernaast). De Middenweg wordt echter als de breedste aangegeven. Vanaf deze weg lopen er meerdere weggetjes richting het noordelijke deel.
Op de meeste plaatsen waar hier een bebouwing wordt aangegeven staat nu nog een boerderij.
Geheel rechts, in het veld aangegeven, staat nog de woning, in bezit van baron van Terheijl, deze is rond 1855 afgebroken (zie Derde kaart uit 1855).
Het oostelijke deel van de Ring is in 1855 nog niet aangelegd of beschikbaar.
Tussen (nu) Ring 21 en 23 loopt een pad naar de Leutingewolder Esch, deze bestaat nu nog (of opnieuw). De Oosteinderlaan lijkt toen nog niet vanaf de Ring als pad beschikbaar (tenminste volgens de kaarten), maar is vanaf het Anemonenbos weer aanwezig.
(Bronnen: R01).

1855

Het oostelijke deel van de Ring is in 1855 nog niet aangelegd of beschikbaar.
Tussen (nu) Ring 21 en 23 loopt een pad naar de Leutingewolder Esch, deze bestaat nu nog (of opnieuw). De Oosteinderlaan lijkt toen te loepn tot de Es.

De oudere boerderij van Kymmel staat hier nog aangegeven, hun latere boerderij is bijgebouwd op kavel 235.

De boederijen Ring 2 en die aan het Oosteinde, die rond deze tijd gebouwd zijn, staan hier nog niet aangegeven.

1903

Op de kaart vvan 1903 staan zowel de Oosteinderlaan als de weg naast Ring 21 als verbinding met de Es. Voor de es langs loopt over de gehele breedte een weg. De weg naar de Bolmert staat ook aangegeven.
De bewoning aan het Oosteinde, de oostelijke Ring en de Vaart staan ook vermeld. Hier is de ontginning ook in volle gang.
De Turfweg en zuidelijke Ring zijn nog grotendeels onbebouwd. De Rodervaart is ook aangelegd, de draaibrug en de kleine zwaaikom na de brug zijn hier weergegeven.

na 1911

Na 1911, als er verschillende wegen worden verhard of gesinteld, wordt de wegenstructuur veranderd: De Ring wordt vastgelegd zoals deze nu nog is, doordat het zuidelijke, westelijke en noordelijke deel wordt verhard.
Met centrale deel van de Middenweg wordt niet verhard en verliest definitief zijn doorgangsfunctie.
Verder wordt het Westeinde ook verhard, terwijl het Oosteinde (nog doorlopend tot de Rodervaart) en het oostelijke deel van de Ring onverhard blijven. Let ook op dat zowel de Turfweg als de Haarveense weg nog niet verhard is.

De ontginningen van het Haarveense Veld (rechts op de kaart) zijn bijna geheel afgerond, die van de Holbargen (links) zijn gereed.

Na 1960

Doorgaande weg

De doorgaande weg van Peize naar Nietap werden pas later verhard: de Turfweg pas in 1962. De verharding van de Damweg of Haarveense Dijk werd in 1970 uitgevoerd, tegelijkertijd met het aanleggen van een Dam in de Rodervaart.

Uitbreiding Roden

Op de onderste kaart is te zien dat ROden naar het noorden is uitgebreid en een deel van Leutingewolde heeft ingelijfd. De rondweg gaat over een tunnel in de Leutingewolder weg, de huizen dichtbij de Centuurbaan worden afgebroken en maken plaats voor het industriegebied.
De rondweg loopt ook dwars door het bos Groot Noordholt.
In de Rodervaart is een extra dam gelegd.