Haarveense weg

Deze heet tegenwoordig de Damweg.

De Haarveense weg bestond al in de Middeleeuwen. Het was een verbindingsweg tussen de weg van Groningen naar Roden, die toen over Roderwolde en Foxwolde ("Roderwolderdijk") liep, en de weg van Leek naar Roden ("Nijendijk"). Dit waren wegen die enigszins verhoogd op op zandruggen waren aangelegd voor deze lage streken.

Het was een zandweg die dwars door het veengebied De Haarvenen liep. Hiervan was de turflaag afgegraven, waarbij het wegdek bestond uit zand vermengd met potklei. Bij regenachtig weer en in de winter was het een zeer slecht begaanbare weg.

1758

In 1758 wordt een "Verzoekschrift van de ingezetenen van Nietap aan Ridderschap en Eigenerfden om herstel van de weg van Foxwolde over Leutingewolde naar de weg van Roden naar Nietap" gedaan.
(Archief Marke Nietap).
De weg had een breder gedeelte, bestemd voor het boerenverkeer met daarnaast een smal sintelpad, bestemd voor voetgangers.

1927

In 1927 werd er door de burgemeester van Roden een vergadering uitgeschreven voor zowel de Haarveense weg alsook de Turfweg. Er waren plannen voor:

het oprichten van een Wegschap met voorloopig bestuur (, waaronder) zouden vallen ongeveer 650 H.A.
Tevens zal in het plan worden opgenomen het aanbrengen van een los- en laadplaats in het kanaal Roden - Leekstermeer.


Voor dit plan bleek echter een onvoldoende meerderheid te bestaan. De jaren daarna komt dit onderwerp nog regelmatig op de gemeente-agenda terug.

1969

Eind 1969 wordt besloten de weg te verharden en wordt de verharding aanbesteed. In 1970 wordt dit uitgevoerd, inclusief het plaatsen van een dam in de Rodervaart, waardoor Roden niet langer bereikbaar was over water.
De naam wordt dan ook nu Damweg.

Opening Damweg 1970:
Feestiviteiten bij cafe Meek.