Turfweg

De Turfweg heette in het verleden niet officieel Turfweg, maar werd in de volksmond wel al zo genoemd.
Het was een zandweg, gelegen in een veen- en heidegebied, waarvan de turflaag was afgegraven. Het wegdek bestond uit zand vermengd met potklei. Bij regenachtig weer en in de winter was het een zeer slecht begaanbare weg. De weg had een breder gedeelte, bestemd voor het boerenverkeer met daarnaast, aan de Nietapster kant, een smaller gedeelte, bestemd voor voetgangers en fietsers.

1758

De ingezetenen van de Marke Nietap verzoeken de Ridderschap en Eigenerfden om herstel van de weg "door het Haarderveen liggende in de Marke van Rhoon, zeggende van Foxwolde voorbij Luttingewolde tot naar de wegh van Rhoon na de Nietap" te verbeteren, niet alleen voor de ingezetenen maar ook voor vreemde passagiers, daar deze geheel onbruijkbaar is geworden.

1863

Na 1851 mochten gemeenten zelf bepalen hoe en of er tol werd geheven, dat was voorheen aan de provincie toebedeeld. Er was echter wel weer een koninklijke toestemming nodig om dit te mogen uitvoeren.
Een van de tolpunten was aan het begin van de Turfweg, de woning was gesitueerd een de Santee weg, derhalve niet vallende onder Leutingewolde. Het heffen van de tol werd regelmatig verpacht.
Een andere tol was gelegen nabij het einde van de Haarvaanse Weg, in Foxwolde (opgericht 1885).
de tol aan de Turfweg wordt opgeheven in 1933.

1925

In 1925 werd door de gemeenteraad besloten om de Turfweg en de Haarveenseweg, als doorlopende weg tussen Leek en Peize, niet te verharden.

1927

In 1927 werd er door de burgemeester van Roden een vergadering uitgeschreven voor zowel de Haarveense weg alsook de Turfweg. Er waren plannen voor:

het oprichten van een Wegschap met voorloopig bestuur (, waaronder) zouden vallen ongeveer 650 H.A.
dit werd echter niet gesteund.
Dit probleem kwam zowat jaarlijks terug en werd meestal aangehouden.

1930

De Turfweg behoorde tot 1930 bij Leutingewolde. Op 16 juni 1930 bij het van kracht worden van de ‘Verordening tot verdeeling der gemeente in dorpen en buurtschappen’ werd de Turfweg bij Nietap gevoegd en ingaande 21 juli 1930 werden de huisnummers aangepast. De nummering werd toen weer Nietap ....
Vanaf 19 februari 1947 bij het van kracht worden van de "Verordening van huisnummering" behoort de Turfweg weer bij Leutingewolde

1940 - 1945

In de jaren 1940-1945 werd het wegdek door de Arbeidsdienst omgewoeld, hetgeen een lichte verbetering gaf. Het wegdek was enigszins vaster geworden, waardoor de grote moddergaten kleiner bleven. In 1953 werd het wegdek voorzien van een asfaltlaag.

1962

Pas in 1962 wordt, na talrijke klachten over deze uiterst slechte zandweg, een plan tot verbetering opgemaakt De weg wordt aangelegd met een breedte van 3.2 m. De totale kosten waren begroot op 53.000 gulden. Door te starten voor januari 1963 werd een subsidie van 20.000 gulden verkregen.

Rond 1915: het tolhuis


1931: Inschrijving voor tolheffing aan de turfweg