Meerweg of Hooilandslaan

Deze weg, meestal aangeduid als Hooilandselaan, is pas vrij laat aangelegd. Op kaarten van 1832 is deze weg "als bouwland of hooiland" aanwezig, ofwel een pad over gewoon land. Hier stond toen één bewoning op de Hemmerik.

De steenfabriek Lindenstein, gelegen voor de Hemmerik, is pas aangelegd rond 1843.
Ten tijde van de aanleg en bewoning van de molen in 1856 was vanaf de Hemmerik naar de molen nog geen weg en moest men door de weilanden naar de molen.

Dit heeft geduurd tot rond 1911, toen is er een sintelweg aangelegd (tegelijkertijd met de sintelweg van Roden naar Leutingewolde). Deze liep tot aan de afslag van de steenfabriek (in 1920 verworden tot vlasfabriek) op de Hemmerik. Door de drassige ondergrond was dit niet echt een stabiele weg.
De weg vanaf de Hemmerik naar de molen is pas (onverhard) aangelegd in 1916.

Rond 1940Rond 1939 wordt deze weg, grond, bermen en bomen inclusief het onderhoud overgedragen aan de gemeente.
In 1940 of 1941 is deze weg geheel verhard middels werkverschaffing, op hetzelfde moment als de werkzaamheden aan de Ring. De naam werd toen de Hooilaan.

In 1957 wordt de naam Hooilandselaan of Hooilaan veranderd in Meerweg.

Zoals te zien op bovenstaande foto is dit een lange, rechte weg.